Jaunumi

 • ASINS DONORU DIENA VECSTROPOS

  Šī gada 3. decembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00 Valsts asinsdonoru centrs (VADC) rīko asins donoru dienu Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu centrā, Daugavpils novada Naujenes pagasta Vecstropos, 18. novembra iela 392. Aicinām ziedot asinis visu asins grupu donorus.Iestājoties aukstākam laikam, palielinājies to cilvēku skaits, kuri dažādu vīrusu saslimšanu dēļ nevar ziedot asinis. Pirms asins ziedošanas aicinām rūpīgi izvērtēt savu veselības stāvokli, jo asinis var ziedot tikai vesels cilvēks. Visus tos, kuri jūtas veseli, aicinām ziedot asinis, jo VADC šobrīd vairāku grupu asinis nav pietiekamā daudzumā.

 • Valsts svētku priekšvakarā pasniegtas Daugavpils novada Pateicības

  17. novembrī, Latvijas valsts svētku priekšvakarā Naujenes kultūras centrā notika svinīgais pasākums „Tāda zeme, tāda saule, tāda mana dvēselīt...”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai. Pasākuma gaitā tika sveikti tie cilvēki, kas ir atzinīgi un godprātīgi sava darba darītāji. Daugavpils novada domes Pateicības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldības un tās iedzīvotāju labā, saņēma 4 naujenieši – Naujenes pagasta pārvaldes personāla inspektore Inga Kuļikova, Naujenes pagasta pārvaldes autobusa šoferis Viktors Morozovs, Lāču pamatskolas skolotāja Nataļja Laitāne, Ilmārs Lociks un biedrība “Sieviešu klubs “Šarms”” (valdes priekšsēdētāja Diāna Čiževska).

 • Daugavpils novada dome pasniedza Atzinības rakstus un balvas "Gada cilvēks"

  16. novembrī, Latvijas valsts svētku priekšvakarā, Daugavpils novada kultūras centrā notika svinīgais pasākums „Zeme, zeme, Daugaviņa…”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai. Pasākuma gaitā tika sumināti tie cilvēki, kas vērtējami visa Daugavpils novada mērogā kā atzinīgi un pašaizliedzīgi sava darba darītāji. Daugavpils novada domes Atzinības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldības un tās iedzīvotāju labā, saņēma 23 novadnieki.

 • Rudenī radošam būt.

  Rudens Naujenes kultūras centrā tradicionāli ir kļuvis par radošo darbnīcu, meistarklašu un semināru laiku. Tas ir laiks, kad uz kultūras centru tiek aicināti interesanti un radoši cilvēki, kuriem ir ko parādīt un iemācīt citiem.Šī gada oktobrī un novembrī notika vairākas interesantas meistarklases.

 • Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

  Saskaņa ar likumu, nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā - NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

  Tuvojas 15. novembris, līdz ar to Naujenes pagasta pārvalde aicina nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

 • Uzaicinājums labas gribas cilvēkiem!

  Jezupovas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze 2012.gadā pieņēma lēmumu uzsākt jaunas draudzes dzīvojamās mājas celtniecību, jo vecā draudzes dzīvojamā māja dzīvošanai nederīga. 2012.gadā Daugavpils novada domes būvvalde deva atzinumu, kurā teikts, ka atļauj veikt šādu būvniecību īpašumā „Pēteri”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā.

  2013.gadā Jezupovas draudze pasūtīja Tehnisko projektu, kurš tika izstrādāts un saskaņots ar visām nepieciešamajām institūcijām Visi iepriekšminētie darbi tika paveikti par draudzes līdzekļiem.

  2014.gadā, pateicoties sponsoriem un ziedotājiem, draudze ielika jaunās mājas pamatus.

 • Noticis trešais Latvijas mazākumtautību forums

  No 13. līdz 14. novembrī norisinājās trešais Latvijas mazākumtautību forums, kurš šogad notika Ventspilī, pulcējot vairāk nekā 100 dalībnieku no visas Latvijas. Latgale forumā piedalījās ar vislielāko dalībnieku skaitu – 41, kuri pārstāvēja 16 organizācijas no Viļakas, Balvu, Rēzeknes, Kārsavas, Viļānu, Preiļu, Daugavpils pašvaldībām. Latgales dalību forumā koordinēja Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs. Kopumā forumā piedalījās 50 Latvijas mazākumtautību organizācijas, pārstāvot 11 dažādas tautības: baltkrievus, baškīrus, burjatus, ebrejus, krievus, lietuviešus, poļus, romus, tatārus, ukraiņus un vāciešus.

 • Patriotu nedēļa Lāču pamatskolā.

  Novembris ir svarīgu notikumu laiks, klāt ir Patriotu nedēļa. Tā sākās ar lentīšu locīšanu svētku nedēļai, šo darbu veica 9. klašu skolēni.

  Katrs no mums Latvijai vēlam saules mūžu, labklājību, bagātību un daudzas citas lietas, ko skolēni novēlēja savos novēlējumos Latvijai.

 • Par lauksaimniecības zemes nomu

  Likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” paredz pašvaldībai izveidot Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru.

  Naujenes pagasta pārvalde aicina visus zemes nomniekus reģistrēt lauksaimniecībā izmatojamās zemes nomas līgumus.

  Lai noslēgtais nomas līgums tiktu reģistrēts reģistrā atbilstoši likuma prasībām, zemes nomniekam vai iznomātājam pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, mēneša laikā ir jāiesniedz Naujenes pagasta pārvaldē pie nodokļu administratora vaijānosūta Naujenes pagasta pārvaldei, Skolas ielā 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV 5462. Elektroniski iesniedzot, jānosūta uz e-pasta adresi nodokli@naujene.lv.Tomēr personām, kuras izvēlēsies nosūtīt nomas līgumu elektroniski, ir jānodrošina iesniegto dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma normām.