Jaunumi

 • Naujenes pagasta pārvalde aicina pagasta iedzīvotājus izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par projekta idejas “Naujenes kultūras un izglītības centra izveidošana” realizēšanu Naujenes pagastā, aizpildot aptaujas anketu.

  2014.gada 28.augustā Daugavpils novada dome pieņēma konceptuālu lēmumu “Naujenes kultūras un izglītības centra izveidošana”. Projekta ideja ietver sevī 4 esošo iestāžu un struktūrvienību (Naujenes kultūras centrs, Naujenes Mūzikas un mākslas skola, Naujenes tautas bibliotēka un Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs) pārvietošanu vienā ēkā, veicot rekonstrukciju un piebūvējot nepieciešamās platības Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centram, Daugavas ielā 34, Kraujā. Katrai no šo iestāžu un struktūrvienību esošajām ēkām turpmāk ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi, ēkas ir morāli un fiziski novecojušas, un tās neatbilst normatīvo aktu prasībām un nepieciešamajiem standartiem. Projekta ietvaros tiks rekonstruēts, piebūvēts un uzcelts daudzfunkcionāls centrs ar koncertzāli ar mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu, pietiekamu autostāvvietu skaitu, skatuvi, jaunām bibliotēkas telpām, plašām mūzikas skolas telpām un iespējām jauniešiem gan atpūsties, gan lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī tiks nodrošināta telpu pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 • CIENĪJAMIE VECĀKI

  Atgādinām, ka bērnu līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atstāt bez vecāku, vai personas, kura viņus aizstāj, un kura nav jaunāka par 13 gadiem, uzraudzības.

 • V Starptautiskais akordeonistu kongress

  2014. gada 1. – 4. oktobrī Tčevā (Polija) notika V Starptautiskais akordeonistu kongress.

  Šī pasākuma ietvaros Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 5. klases audzēknis Ričards Kokins piedalījās koncertos: pirmskolas izglītības iestādēs, izglītības iestādēs, baznīcās ucc. un piedalījās V Starptautiskajā akordeonistu konkursā. Konkursā laikā Ričards Kokins uzstājās vecākā kategorijā, kur pieņēma dalību 26 dalībnieki un izcīnīja Diplomu par III vietu (skolotājs Giršs Kagans).

  Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors Spodris Kačāns piedalījās V Starptautiskajā akordeonistu kongresā un V Starptautiskajā akordeonistu konkursa žūrijas darbā, kā arī Gdaņskas Mūzikas akadēmija profesore Elžbieta Rosinska un komponists, Swinoujsces Mūzikas skolas direktors Krzysztof Naklicki.

 • Notika krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni!” maketa apspriešana

  30.septembrī Naujenes tautas bibliotēka notika biedrības “Sieviešu klubs “Šarms”” rīkotā tikšanās – apsriede ar Naujenes pagasta iedzīvotājiem par krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni!” vizuālo tēlu. Tikšanās piedalījās arī topošās grāmatas varoņi – meitenīte Jene un gliemezis Naujis. Sarunas laikā tika apspriests grāmatas saturs un ilustrācijas, un ieviesti nelieli labojumi.

 • PAZIŅOJUMS

  2014.gada septembrī ir sagatavota Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 1.redakcija.

  Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.25 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2013.gada 28.janvārī.

  Paredzētā darbība ir Daugavpils (Lociku) lidostas atjaunošana regulāru pasažieru lidojumu apkalpošanai līdz 1500lidmašīnu gadā, ierosinātāja – SIA“Daugavpils lidosta” (reģ.Nr.41503036354, Kr.Valdemāra 13-207.kab., Daugavpils, LV 5401).

 • Poētiskā kafejnīca "Dzejai laiks" Naujenes tautas bibliotēkā

  Rudens, dzejnieks, laiks, lapkritis… Šiem vārdiem ir kaut kas kopīgs. Rudens nosauļotas lapas vēja putenī virpuļo, saulē skaisti spīd rasas lāsītes tajās un klāt ir Dzejas dienas.

  11.09.2014. Naujenes tautas bibliotēkā uz Dzejas dienu poētisku kafejnīcu "Dzejai laiks", sapulcējas dzejas un bardu dziesmu cienītāji. Pasākumā laikā savu dzeju lasīja un dziedāja Naujenes pagasta dzejnieki: Stepanīda Miloseviča, Marīja Jurkova un Daugavpils dzejnieks un bards Anatolijs Boiko ar muzikālo grupu: Olga Čapule un Vladimirs Beļskis, bardu duets: Valērijs Jermočenko, Jeļena Vitķeviča un Sergejs Solovjovs.

 • Naujenes pagastā viesojās delegācija no Lomžas rajona (Polija)

  18. septembrī Naujenes pagastā viesojās delegācija no Lomžas rajona (Polija). Vizītes mērķis bija iepazīties ar Naujenes pagasta pārvaldes darba organizāciju un pagasta ekonomisko attīstību.

  Iepazīšanās ar Naujenes pagastu sākās ar SIA “Belwood” apmeklēšanu, kur darbu vadītājs Oļegs Agafonovs pastāstīja par uzņēmuma darbību, koka apstrādes tehnoloģijām un turpākajiem attīstības plāniem. Daudz tika runāts un uzdots jautājumu par preču eksporta tirgiem un sadarbību ar kaimiņvalstīm.

 • Foto ABC Naujenes Kultūras centrā

  Naujenes Kultūras centrs aicina apmeklēt 4 lekciju ciklu foto amatieriem. Lekcijas notiks oktobra otrdienās plkst. 18.00 Naujenes Kultūras centrā. Telefons uzziņām: 65474268.