Jaunumi

 • Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

  Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem". Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

 • Naujenes Pūtēju orķestris piedalījās X Starptautiskajā bērnu pūtēju orķestru festivālā

  2016. gada 25.-27. jūnijā Naujenes Pūtēju orķestris (diriģents Jānis Grinberts, diriģents Roberts Saulevičs) piedalījās X Starptautiskajā bērnu pūtēju orķestru festivālā Zambrovas pilsētā (Polija). Kopā piedalījās 9 orķestri no 6 valstīm: no Latvijas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Pūtēju orķestris piedalījās pūtēju orķestru gājienā un koncertos.Festivālā laikā arī izskanēja apvienoto orķestru dalībnieku maršs, kuru diriģēja Naujenes Pūtēju orķestra vadītājs - diriģents Jānis Grinberts.

 • Aicinām jauniešus uz brīvprātīgā darba pasākumiem Locikos

  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros īstenotais projekts „Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana Daugavpils novadā” veiksmīgi virzās uz priekšu. No 27. jūlija Lociku pagasta jaunieši aktīvi iesaistās brīvprātīgā darba pasākumu organizēšanā un vēlas aicināt arī pārējos Daugavpils novada jauniešus piedalīties jauniešu organizētajās aktivitātēs:

 • Saulgriežu mistēriju rituāli Hoftenbergas parkā

  Gada garākā diena un īsākā nakts jeb īstie Vasaras Saulgrieži šogad tika svinēti naktī uz 22.jūniju. Šis ir laiks, kad daba vispilnīgāk sniedz savu maģisko spēku, lai cilvēkos sasmeltos veselību un enerģiju visam gadam.

  Dažas dienas pirms oficiālajām brīvdienām, Daugavpils novada pagastos izskanēja ielīgošanas pasākumi. Saulgriežu mistēriju rituāli tika veikti arī Naujenes pagasta Hoftenbergas parkā. Kopā ar Naujenes kultūras centra folkloras kopu “Rūžeņa” un Daugavpils novada Kultūras centra folkloras kopu “Dyrbini” tika izdziedātas latgaliskākās Līgo dziesmas.

 • Automašīnas izsole

  Naujenes pagasta pārvaldes rīkotajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota automašīna RENAULT MEGANE, valsts reģistrācijas Nr. FB 3566, izlaiduma gads – 2004.g., dzinējs: 1,6i (benzīns), tumši zilā krāsā. Īpašuma sākumcena ir 310,00 EUR. Izsoles nodrošinājums ir 31.00 EUR, reģistrācijas nauda – 10.00 EUR kas ir jāiemaksā pirms reģistrācijas izsolei pārvaldes kontā Nr. LV93TREL9800200447410, Valsts kase, TRELLV22 vai V96HABA0551028137019, HABALV2, AS „SWEDBANK”. Izsole notiks Naujenes pagasta pārvaldes telpās Naujenē, Skolas ielā 15, 2016.gada 8.jūlijā plkst.10.00.
 • Apsveikums

  Naujenes pagasta pārvalde sveic visus Naujenes pagasta un Daugavpils novada iedzīvotājus Līgo svētkos un Jāņu dienā! Lai saulgriežu naktī līgotājus silda Jāņuguns liesmas un sirdī ikkatrā skan gaismas dziesmas! Lai vasaras smaržās tīti Jums šie svētki!

 • Līgosim kopā Višķu estrādē

  Daugavpils novads aicina uz jautru Jāņu svinēšanu Višķu brīvdabas estrādē, Luknas ezera krastā – “Jampadracis kol(c)hozā”. Šogad Daugavpils novada vērienīgākais Jāņu pasākums iecerēts līksmā kolhoznieku garā, atceroties tos gadus, kad šie svētki bija kļuvuši oficiālajai varai nevēlami, bet tautā joprojām svinēti. Jāņus svinēja vienmēr, klusāk vai skaļāk, viltīgi svētkus pārdēvējot vai atklāti godā ceļot, un tā bija zīme, ka tautas dzīvā uguntiņa nav nodzisusi. Tādēļ pasākuma organizētājs – Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “TAKA” vēlas svētku teatralizētajā uzvedumā parādīt, kā šos svētkus svinēja kolhoznieki nesenajā pagātnē.

 • Saulgriežu mistērijas Hoftenbergas parkā

  Naujenes kultūras centrs aicina uz ielīgošanas pasākumu Kraujas ciemā "Saulgriežu mistērijas Hoftenbergas parkā". 21. jūnijā plkst. 18.00 kopā ar folkloras kopu "Rūžeņa" tiks izdziedātas latgaliskākāsLīgo dziesmas, Anita Reščenko no "Zemeņu krastiņie"atklās Jāņu nakts pirts rituāla noslēpumus, ikviens varēs iesaistīties senās misas darbnīcas procesā, sapīt vainadziņu no trejdeviņiem ziediņiemun sasiet smaržīgāko pirts slotiņu. Neiztiks bez tradicionālā Līgo svētku cienasta - pašbrūvēta alus un siera. Tālrunis uzziņam: 65474268