Jaunumi

 • Tuvojas Lielā Talka 2015!

  Tuvojas Vislatvijas Lielā Talka, kas notiks 25. aprīlī. Talkas ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.

 • Autobraucēju ievērībai!

  Sakarā ar plānotajiem remontdarbiem, 29. aprīlī no plkst. 8.00 - 18.00 autotransporta kustībai tiks slēgta dzelzceļa pārbrauktuves km 405+374.4, posmā Blokpostenis 401 km - Naujenes stacija km 401.071- km 406.964 (autoceļš V686 Naujenes skola – Maļinova). Autovadītājiem, ka ikdienā pārvietojas šajā rajonā, jārēķinās ar īslaicīgām maršruta izmaiņām.

 • Izglītības un zinātnes ministrija atbalstījusi Daugavpils novada domes projektu Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra darbības atbalstam

  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izsludinātajā projektu konkursā ir atbalstīts projekts “Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana Daugavpils novadā”., ko realizēs Daugavpils novada dome sadarbībā ar Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra (NJISC) bērnu interešu klubu „Naujene”. Projekts ir veidots ar mērķi pilnveidot Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra apmeklētājiem brīvā laika pavadīšanas iespējas, paplašinot centra darbību, kas ļaus apgūt jaunas iemaņas un prasmes un sekmēt jauniešu sadarbības iespējas.

 • Visā valsts teritorijā, sākot ar 25.aprīli ir noteikts meža ugunsnedrošais laikposms

  Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecība informē, ka pamatojoties uz 2015.gada 21.aprīļa Valsts meža dienesta rīkojumu Nr. 56 „Par meža ugunsnedrošo laikposmu” visā valsts teritorijā sākot, ar 25.aprīli ir noteikts meža ugunsnedrošais laikposms. Līdz ar ugunsnedrošā laikposma izsludināšanu tiks uzsāktas dežūras ugunsnovērošanas torņos un meža ugunsdzēsības stacijās Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā un valstī. Dežūras tiek veiktas, lai savlaicīgi konstatētu dūmus un noteiktu iespējamā meža ugunsgrēka vietu, kā arī, lai nodrošinātu operatīvu ugunsdzēsības tehnikas izbraukšanu uz ugunsgrēka vietu.

 • Izsludinātas Meža un dārza dienas!

  Pavasaris ir laiks, kad dabas pamošanās, putnu vīterošana un ligzdu vīšana, mudina arī cilvēkus sakopt, labiekārtot savu māju, sētu, pagalmu, mežu un zemi. Tas ir laiks, kad mūsu novada irdzīvotājiem ar kopīgām idejām, ierosinājumiem un darbu jāveido mūsu novadu, pagastu vēl labiekārtotāku, zaļāku un ziedošāku.

 • Aicinām līdz š.g. 15. maijam iesniegt pieteikumus konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”. Šogad energoefektivitāte tiks vērtēta renovētām daudzdzīvokļu ēkām, daudzdzīvokļu ēkām - jaunbūvēm, sabiedriskām ēkām, vienģimenes ēkām un industriālām ēkām.

  Konkurss informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros notiks jau piekto gadu. Konkursu organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris”.

  Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, kā arī veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

 • Lāču pamatskola uzvarēja projektā “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi

  Jau otru gadu pēc kārtas Lāču pamatskola piedalās Monreālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projektu konkursā “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”. 2015. gada 17. aprīlī uzvarētāji tika uzaicināti piedalīties konkursa noslēguma sarīkojumā Rīgas Latviešu biedrības namā Rīgā. Pasākuma dalībniekiem tika organizēta ekskursija. Goda viesis, nama priekšsēdētājs G. Gailītis, pēc uzstāšanās sarīkoja pārsteigumu un pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja pārrakstīties Brīvības pieminekļa Goda grāmatā. Lāču pamatskola vinnēja sertifikātu 400 EURO vērtībā, kurš tiks izmantots skolēnu mācību ekskursijai uz latviešu dzejnieka Raiņa bērnības piemiņas vietām. Par projekta sagatavošanu A. Kondrašenkova un V. Zaiceva tika apbalvotas ar pateicības rakstiem.

 • Kūlas dedzināšana ir stingri aizliegta!

  Kūlas dedzināšana ir aizliegta. Tā apdraud cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību. Kūlas dedzināšanas rezultātā izdeg lauki, nodeg ēkas un cieš vai pat iet bojā cilvēki. Kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus un sīkdzīvniekus, putnu ligzdas. Kūlas dedzināšana samazina sugu daudzveidību un tā vienkāršojas. Kūlas ugunsgrēki var būt tikai tajās vietās, kur nav sakopts, rudenī nopļauta zāle. Kūlas dedzināšana - tas nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas.

 • Radošais pavasaris Naujenes kultūras centrā

  Pavasaris Naujenes kultūras centrā aizsākās īpaši radošā gaisotnē, jo marta mēnesī, kamēr vēl nav sākušies lauku darbi, varēja apgūt interesantas un noderīgas lietas. Šoreiz iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja apgūt aproču jeb mauču adīšanu ar pērlītēm. Rokdarbniece un aproču adīšanas meistare Lāsma Šembela labprāt dalījās savā pieredzē un zināšanās par adīšanu ar pērlītēm. Ar aproču adīšanu Lāsma nodarbojas jau sešus gadus un atzīst, ka adīšanas process ļoti aizrauj. Par to varēja pārliecināties arī nodarbību apmeklētājas, kuras ar lielu aizrautību adīja aproces gan sev, gan savām mazmeitām.

 • Uzmanību visiem dzīvnieku turētājiem!

  Sakarā ar sūdzībām no iedzīvotājiem, Naujenes pagasta pārvalde atgādina par 2006.gada 4.aprīļa Ministru Kabineta noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” ievērošanu.