Jaunumi

 • Naujenes kultūras centrs aicina

  Daugavpils novada Naujenes pagastā no 2015.gada 28. līdz 31.maijam notiks pagasta svētki “Kad ziedu pļavā bites san…”, kuru laikā vietējiem iedzīvotājiem un viesiem tiks piedāvāta daudzveidīgas norises – gan sporta sacensības un spēles, gan radošās darbnīcas un koncerti. Svētku laikā tiks īpaši sumināti Naujenes pagasta iedzīvotāji, kuri izceļas ar savu darbīgumu, čaklumu, panākumiem un sasniegumiem.

 • Naujenes tautas bibliotēka aicina

  Naujenes tautas bibliotēka aicina bērnus un jauniešus 29.05.2015.g. , plkst. 11:30, ņemt dalību “Mazo mākslinieku plenērā” Sapņu ainava”, kurš notiks pie Naujenes Kultūras centra, pēc adreses Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

 • Par zemo lidojumu uzsākšanu Latvijas gaisa telpā

  Latvijas Republikas Aizsarzības ministrija informē, kā sākot ar š.g. 1. jūniju stājās spēkā jauno zemo lidojumu sistēma, kas nosaka militāro gaisa kuģu zemo lidojumu veikšanu Latvijā. Tie ir specifiski militāri taktiski lidojumi, kuri ir nepieciešami, lai militāro gaisa kuģu piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas Baltijas valstu gaisa telpās drošibas garantēšanai un aizsardzībai.

 • Autovadītāju ievērībai!

  SIA „Roadeks” informē, ka, sakarā ar plānotajiem darbiem uz dzelzceļa pārbrauktuves, tiks slēgta pārbrauktuve – posms – blokpostenis 401 km-st.Naujene km 401, 071 -km - km 406,964.

 • Uzmanību visiem dzīvnieku turētājiem!

  Sakarā ar sūdzībām no iedzīvotājiem, Naujenes pagasta pārvalde atgādina par 2006.gada 4.aprīļa Ministru Kabineta noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” ievērošanu.

 • KAPUSVĒTKI JEZUPOVAS DRAUDZES KAPOS 2015.GADĀ

  GRIBUSTU KAPI - 07.jūnijā, plkst. 15.00

  Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 08.jūnijā, plkst. 8.00 no rīta.

  BUKŠTU KAPI – 14.jūnijā, plkst. 16.00

  Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 15.jūnijā, plkst. 8.00 no rīta.

  LĀČU KAPI – 21.jūnijā, plkst. 15.00

  Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 22.jūnijā, plkst. 8.00 no rīta.

  CIRŠU KAPI – 04.jūlijā, plkst. 15.00

  Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 06.jūlijā, plkst. 8.00 no rīta.

  STROPU KAPI – 12.jūlijā, plkst. 15.00

  Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 13.jūlijā, plkst. 8.00 no rīta.

  KOKINU KAPI – 19.jūlijā, plkst. 15.00

  Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 20.jūlijā, plkst. 8.00 no rīta.

  JURĪŠU KAPI – 25.jūlijā, plkst. 15.00

  Sv. Mise par mirušajiem pirmdien, 27.jūlijā, plkst. 8.00 no rīta.

  Draudzes prāvests P. Rāciņš

 • Naujenes kultūras centrā tapa koši dārza dekori

  Saulainajā 8. maija pievakarē Meža un dārza dienu ietvaros Naujenes kultūras centrā meistara Valda Grebeža vadībā noritēja dārza dekoru veidošanas darbnīca „Košākam pavasarim!”. Darbnīcas laikā tapa interesants dārza dekors - dekoratīvais žodziņš, kurš ļoti veiksmīgi sasaucas ar iepriekšējā pavasarī darinātiem putnu būrīšiem. Žodziņš vizuāli atgādina putnu būrīšus. Kamēr vīrieši veica dēļu griešanas un urbšanas darbus, dāmas veikli krāsoja elementus košās krāsās, kā jau tas bija ieplānots.

 • Naujenes pagasta pārvaldē darbu sācis Interneta pieejas punkts

  Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas iela 15, Naujenē darbu sācis interneta pieejas punkts, kas izveidots, pateicoties Daugavpils novada domes īstenotajām Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam „Daugavpils novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība”, Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/054. Projekta mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

 • Tikšanās ar dzejnieci Stepanīdu Miloševiču

  Šī gada 23. aprīlī Lāču pamatskolas sākumskolēnus un pirmskolas grupas "Lāčuks" audzēkņus Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa gaidīja kāds neparasts pārsteigums. Viņus gaidīja tikšanās ar dzejnieci novadnieci Stepanīdu Miloševiču, ar kuras burvīgo dzeju viņi bija iepazinušies jau skolas un Naujenes tautas bibliotēka un tās filiālēs.

 • Aicinām līdz š.g. 15. maijam iesniegt pieteikumus konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”. Šogad energoefektivitāte tiks vērtēta renovētām daudzdzīvokļu ēkām, daudzdzīvokļu ēkām - jaunbūvēm, sabiedriskām ēkām, vienģimenes ēkām un industriālām ēkām.

  Konkurss informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros notiks jau piekto gadu. Konkursu organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris”.

  Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, kā arī veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.