Jaunumi

 • PAZIŅOJUMS

  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 3 (triju) kastaņu pretī daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 18.novembra iela 420, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., nozāģēšanu (skat. foto attēlu).

  Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 30.10.2014 līdz 20.11.2014.

  Lūgums Vecstropu ciema iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā par kastaņu nozāģēšanu sniegt savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov., kontaktpersona R.Užulis, tālruni 65476843.

  Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

  2014.gads

 • Oktobris – putras mēnesis Lāču pamatskolā.

  Noslēguma pasākumā 23. oktobrī Lāču pamatskolas sākumskolas skolēni daudz interesantu faktu uzzināja par putru kā enerģijas avotu. Sākumskolas skolēni paši rādīja un stāstīja par klases sagatavoto tēmu. Pasākuma beigās rakstīja novēlējumus „Putrai” un kopā ar skolotājām dziedāja Putras dziesmiņu. Mēneša laikā visās klasēs bija organizētas klases stundas par veselīgo pārtiku, par putras vērtīgumu cilvēka organismam. Nedēļas garumā no 13. līdz 17. oktobrim skolēniem skolas ēdnīcā bija iespēja baudīt dažādas putras.

 • Naujenes Kultūras centrs aicina

  31.10.2014. plkst.19.00 Naujenes Kultūras centrā notiks ikgadējā zemnieku un uzņēmēju balle "Ceļojums uz sapņu Parīzi".Pieteikšanās un galdiņu rezervēšana līdz 27.10.2014. pie Rutas Grustānes pa tālr. 27887785.

 • Foto ABC Naujenes Kultūras centrā

  Naujenes Kultūras centrs aicina apmeklēt 4 lekciju ciklu foto amatieriem. Lekcijas notiks oktobra otrdienās plkst. 18.00 Naujenes Kultūras centrā. Telefons uzziņām: 65474268.

 • Naujenes kultūras centrs aicina

  Naujenes Kultūras centrs aicina vecākus pieteikt bērnus (no 7 līdz 10 gadu vecumam) hip-hop deju nodarbībām, vadītājs Aleksandrs Lukša. Jūsu bērnus gaidīs jauni draugi, jautra un lietderīga laika pavadīšana, iespēja piedalīties dažādos konkursos un meistarklasēs.

  Pieteikšanās notiek pa tālr. 654 74268, vai rakstot uz e pastu naujene_kc@inbo.lv

 • Naujenes pagasta pārvalde aicina pagasta iedzīvotājus izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par projekta idejas “Naujenes kultūras un izglītības centra izveidošana” realizēšanu Naujenes pagastā, aizpildot aptaujas anketu.

  2014.gada 28.augustā Daugavpils novada dome pieņēma konceptuālu lēmumu “Naujenes kultūras un izglītības centra izveidošana”. Projekta ideja ietver sevī 4 esošo iestāžu un struktūrvienību (Naujenes kultūras centrs, Naujenes Mūzikas un mākslas skola, Naujenes tautas bibliotēka un Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs) pārvietošanu vienā ēkā, veicot rekonstrukciju un piebūvējot nepieciešamās platības Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centram, Daugavas ielā 34, Kraujā. Katrai no šo iestāžu un struktūrvienību esošajām ēkām turpmāk ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi, ēkas ir morāli un fiziski novecojušas, un tās neatbilst normatīvo aktu prasībām un nepieciešamajiem standartiem. Projekta ietvaros tiks rekonstruēts, piebūvēts un uzcelts daudzfunkcionāls centrs ar koncertzāli ar mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu, pietiekamu autostāvvietu skaitu, skatuvi, jaunām bibliotēkas telpām, plašām mūzikas skolas telpām un iespējām jauniešiem gan atpūsties, gan lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī tiks nodrošināta telpu pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.