Jaunumi

 • Iedzīvotāju ievērībai

  Daugavpils novada domes deputāti pieņem Naujenes pagastā OKTOBRĪ:

  Edgars Kucins, Naujenes jauniešu iniciatīvas un sporta centra direktors

  07.10.2015.- Naujenes jauniešu iniciatīvas un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja no plkst. 15.00 līdz 18.00

  14.10.2015.- Naujenes jauniešu iniciatīvas un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja no plkst. 16.00 līdz 18.00

  Juris Livčāns, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

  19.10.2015.- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, 18.novembra iela 392,Vecstropi no plkst. 16.00 līdz 18.00

 • PAZIŅOJUMS

  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 2 (divu) bērzu pretī ēkai Vienības iela 14, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov. ciršanu (skat. foto attēlu).

  Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 21.09.2015 līdz 05.10.2015.

  Lūgums Lociku ciema iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par bērzu nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov., vai arī telefoniski pa tālruni 65476842 (kontaktpersona R.Užulis).

  Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

 • Mācību ekskursija uz Daugavpils cietoksni

  Šī gada 18. septembrī Lāču pamatskolas 6.-9. klašu skolēni devās ekskursijā uz Daugavpils simbolu - Daugavpils cietoksni un Daugavpils universitātes dabaszinību un tehnoloģiju pētniecisko centru. Mācību ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar Daugavpils cietokšņa vēsturi no celtniecības laika līdz mūsdienām. Daugavpils cietoksnisir vienīgā fortifikācijas celtne Eiropā, kas saglabājusies pirmatnējā veidā.

  Bērniem bija iespēja apskatīt cietokšņa vaļņus un telpas, kas atrodas zem tiem. Skolēni apskatīja izstādi par Daugavpils cietokšņa vēsturi, kas atrodas restaurētā ūdenstornī un 19. gadsimta kostīmu izstādi. Skolēni uzzināja arī par cietokšņa dzīvi šodien. Daugavpils universitātes apmeklējuma laikā skolēni apskatīja pētnieciskās laboratorijas, kur notiek dažādi pētījumi bioloģijas jomā.

 • Sniegs atbalstu pašvaldību vietējās nozīmes grantēto ceļu uzlabošanai. Uzņēmēji un iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi iesaistīties

  Lauku atbalsta programmas 2014. -­ 2020. gadam pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” paredz sniegt atbalstu pašvaldību vietējās nozīmes grantēto ceļu uzlabošanai. Noteikumi paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu izbūvi un pārbūvi, atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un noteiktajām prioritātēm. Prioritāri atbalstīs tos grants ceļus, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses.

  Šajā pasākumā Daugavpils novada pašvaldībai ir paredzēts publiskais finansējums 4 milj.eiro apmērā, kurš jāapgūst līdz 2019.gada 1.decembrim.

 • Lāču pamatskola informē

  Pašlaik Lāču pamatskolā notiek projekta “Rotaļu laukuma iekārtošana Lāču pamatskolā” realizācijas noslēgšana. Projektu atbalstīja Rietumu bankas labdarības fonds.Rietumu bankas labdarības fonda piešķirtais finansējums: 3800.00 EUR.

  Aprīlī skola iesniedza Rietumu bankas labdarības fondam konkursam “Sprīdis labākai dzīvei” savu projektu “Lāčuka laukums”.

  Pēc uzvaras 1. kārtā, notika balsošana Internetā “Latvijas Avīzes” mājas lapā, kurā par mūsu projektu nobalsoja 338 atbalstītāji.

 • Pastāvēs, kas pārvērtīsies! Rainis

  Raiņa jubilejas gadā.

  Raiņa jubilejas gadā Lāču pamatskolas skolēni 2015. gada 22. maijā piedalījās ekskursijā „ Raiņa dzīves vietas”. Skolēniem bija iespēja apskatīt Raiņa bērnības un jaunības dzīves vietas Vasiļovā, Jasmuižā, Tadenavā un Randenē. Ekskursijas laikā ievērojām apbrīnojami skaisto dabu, sakoptās Raiņa dzīves vietas- muzejus Tadenavā un Jasmuižā, uzstādītos piemiņas akmeņus Vasiļovā un Randenē.

 • Mācību ekskursija „Pretī zelta rudenim”

  18. septembrī Lācu pamatskolas 1. - 5. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz atpūtas parku „Stalkers”. Ekskursijas laikā skolēni iepazina skujinieku dzimtas kokus, par kuriem viņi mācījās dabaszinību stundās. Iegūtās zināšanas skolēni izmantos mācību stundās, savus novērojumus un iespaidus pielietos ar klasi, piedaloties Zemkopības ministrijas konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”.