Jaunumi

 • Aicinām uz Daugavpils novada ĢIMEŅU SPORTA SVĒTKIEM!

  7.septembrī Višķu estrādē un stadionā plkst.12:00 notiks Daugavpils novada Ģimeņu sporta svētki!

  Aicinām pieteikties ģimeņu komandas 3 cilvēku sastāvā! Jūs gaida jautras stafetes un sportiski piedzīvojumi! Atraktīvākās ģimenes varēs pārbaudīt savus spēkus sacensībās uz ūdens ar laivām un katamarāniem!

 • Vasaras nometnes „Jaunie daugavpilieši vides pētnieki un sargi” dalībnieki iepazīst Daugavpils novada dabu un vēsturi

  Šī gada 19. augustā ar Naujenes Novadpētniecības muzeja apmeklējumu turpināsJ.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas vasaras nometnes „Jaunie daugavpilieši vides pētnieki un sargi” dalībnieku 3 dienu iepazīšanās ar Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidu,Daugavpils novada dabu, vidi un vēsturi. Bērnu nometni finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds. Projekta pieteikumu sagatavoja skolotāja Marija Beļska. Kopā ar bērniem vidi pēta skolotājas Skaidrīte Baško, Alīna Babuleun ilonaGricāne. Sadarbībā arNaujenes Novadpētniecība muzeju tika izstrādāta 3 dienu ilga programma.

 • PAZIŅOJUMS

  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 7 (septiņu) bērzu pretī daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vienības iela 3 nozāģēšanu.

  Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 06.08.2014 līdz 27.08.2014.

  Lūgums Lociku ciema iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par bērzu nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov., vai arī telefoniski pa tālruni 65476843 (kontaktpersona R.Užulis).

  Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

  2014.gads

 • Jaunieguvumu izstāde Naujenes Novadpētniecības muzejā

  „VECTICĪBNIECES JEVDOKIJAS IVANOVAS DZIMTAS PRIEKŠMETI”

  Mazmeitas Everita Ivanova un Žanete Žimante ar lielu gandarījumu dāvināja Ivanovu dzimtai piederošos priekšmetus dzimtajam novadam. Pēc viņu stāsta, vecmāmiņa Jevdokija Ivanova Saveļjeva meita (dzim. Mironova) dzimusi 1921. gada 14. martā Naujenes pagastā. Jevdokija esot uzaugusi lielā ģimenē, starp septiņiem brāļiem un māsām. Māte (un divi bērni) esot miruši kara laikā no tīfa, ar ko ļoti smagi slimojusi arī pati Jevdokija. Māte apglabāta Biķernieku vecajā kapsētā pie Krivošejevas vecticībnieku lūgšanu nama.

 • Cienījamie Naujenes pagasta iedzīvotāji!

  Cienījamie Naujenes pagasta iedzīvotāji!

  Ar prieku paziņojam, ka 2014.gada 1. Jūlijā organizācija „Otrā māja dzīvniekiem” (The pet`s second home) parakstīja sadarbības līgumu ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, par garnta saņemšanu 6 848,18 EUR apjomā projekta „Sterilizēts kaķis – veselīga dzīve” realizācijai. Līdzfinansējumu 10% apjomā īsteno Daugavpils novada dome.

  Projekta īstenošanas periods – 1.07.2014 – 30.06. 2015.