Jaunumi

 • Iedzīvotāju ievērībai

  Daugavpils novada domes deputāti pieņem Naujenes pagastā SEPTEMBRĪ:

  Edgars Kucins, Naujenes jauniešu iniciatīvas un sporta centra direktors

  03.09.2014.- Naujenes jauniešu iniciatīvas un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja no plkst. 15.00 līdz 18.00

  10.09.2014.- Naujenes jauniešu iniciatīvas un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja no plkst. 16.00 līdz 18.00

  Juris Livčāns, Naujenes pagasta iedzīvotājs

  22.09.2014.- Naujenes pagasta pārvalde, Skolas iela 15, Naujene no plkst. 9.00 līdz 10.30

  Aļona Annišineca, Naujenes pagasta pārvaldes sekretāre

  22.09.2014.- Naujenes pagasta pārvalde, Skolas iela 15, Naujene no plkst. 16.00 līdz 18.00

  29.09.2014.- Naujenes pagasta pārvalde, Skolas iela 15, Naujene no plkst. 16.00 līdz 18.00

 • Aktuāla informācija cūku turētājiem, kuri nobarojamās cūkas tur paštēriņam un to skaits saimniecībā nepārsniedz 10

  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” http://likumi.lv/doc.php?id=259877 un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Latvijas cūku audzētāju asociācijas izstrādātajām vadlīnijām mājas cūku turētājiem, kuri savā novietnē tur un audzē mājas cūkas pašpatēriņam un kuru novietnēs nobarojamo cūku skaits nepārsniedz 10, jāievēro sekojoši biodrošības pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos savā saimniecībā.

 • Aicinām uz Daugavpils novada ĢIMEŅU SPORTA SVĒTKIEM!

  7.septembrī Višķu estrādē un stadionā plkst.12:00 notiks Daugavpils novada Ģimeņu sporta svētki!

  Aicinām pieteikties ģimeņu komandas 3 cilvēku sastāvā! Jūs gaida jautras stafetes un sportiski piedzīvojumi! Atraktīvākās ģimenes varēs pārbaudīt savus spēkus sacensībās uz ūdens ar laivām un katamarāniem!

 • Vasaras nometnes „Jaunie daugavpilieši vides pētnieki un sargi” dalībnieki iepazīst Daugavpils novada dabu un vēsturi

  Šī gada 19. augustā ar Naujenes Novadpētniecības muzeja apmeklējumu turpināsJ.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas vasaras nometnes „Jaunie daugavpilieši vides pētnieki un sargi” dalībnieku 3 dienu iepazīšanās ar Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidu,Daugavpils novada dabu, vidi un vēsturi. Bērnu nometni finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds. Projekta pieteikumu sagatavoja skolotāja Marija Beļska. Kopā ar bērniem vidi pēta skolotājas Skaidrīte Baško, Alīna Babuleun ilonaGricāne. Sadarbībā arNaujenes Novadpētniecība muzeju tika izstrādāta 3 dienu ilga programma.

 • PAZIŅOJUMS

  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 7 (septiņu) bērzu pretī daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vienības iela 3 nozāģēšanu.

  Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 06.08.2014 līdz 27.08.2014.

  Lūgums Lociku ciema iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par bērzu nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov., vai arī telefoniski pa tālruni 65476843 (kontaktpersona R.Užulis).

  Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

  2014.gads