Absolventu tikšanās vakars Lāču pamatskolā

Visās skolās notika Absolventu vakari, arī  Lāču pamatskola, sagaidot absolventus, plaši atvēra skolas durvis.  10.martā skolu pieskandināja  absolventu  balsis. Liels prieks bija satikt mūsu bijušos un esošos skolotājus un skolēnus. Skolas himnas skaņas atklāja koncertu. Skanīgas dziesmas un dzejas rindas aicināja absolventus atmiņās atgriezties skolā, kā ārī pastāstīja par mūsdienu skolu.  Ar pateicības vārdiem uzstājās absolventi.  Jau tradicionāli pasākuma noslēgumā skanēja absolventu himna. Pēc koncerta, pastaigājoties pa skolas gaiteņiem, bija iespēja apskatīt  fotoizstādi par vakara galvenajiem varoņiem. Šovakar  ilgi skolas logos spīdēja gaisma. Absolventi kavējās atmiņas ar bijušajiem klasesbiedriem un skolotājiem. Paldies visiem absolventiem par sirsnīgiem vārdiem un jaukām atmiņām!

Uz tikšanos nākošajā Absolventu vakarā!

Direktora vietniece audzināšanas jomā  Jeļena Ovčiņņikova