Aicinām iedzīvotājus noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka likumdošanas izpratnē ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks,  valdītājs vai lietotājs ir uzskatāms par atkritumu radītāju, kura pienākums ir iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju un sedzot atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Tādēļ aicinām (izņemot daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus) sazināties ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošinātāju Naujenes pagasta administratīvajā teritorijā – SIA „EKO LATGALE” (Dunduru ielā 13A, Daugavpilī, LV-5414, tālr.: 65438392, 26800650, e-pasts: ekolatgale@ekolatgale.lv) – un noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Brīdinām, ka apzināta izvairīšanās no līguma slēgšanas var būt par iemeslu administratīvās lietvedības uzsākšanai pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta 2. daļas, par ko draud naudas sods – fiziskajām personām no 70,00 līdz 700,00 euro.