Aizritēja bērnu nometne „Darot gūstu”

No 4. līdz 22. jūnijam Lāču pamatskolas telpās norisinājās bērnu nometne „Darot gūstu”, ko organizēja Naujenes jaunatnes un sporta centrs. Nometnē piedalījās 34 Naujenes pagasta bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam.

Nometnes „Darot gūstu” galvenais mērķis bija sekmēt bērnu daudzpusīgu un vispusēju attīstību caur konkrētām aktivitātēm un pasākumiem. Nometnes laikā visas dienas tika sadalītas noteiktos mācību priekšmetos, kuras tika atklātas atraktīvā veidā pieaicinot konkrētās jomas speciālistus. Nometnes misija iekļāva sevī procesu, kur caur praktiskām aktivitātēm iepazīstināja bērnus ar plašu jomu spektru sekmējot viņu daudzpusīgu attīstību.

Nometnes laikā bērniem bija iespēja apmeklēt Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, kā arī Latgales Centrālo bibliotēku, kur viņiem bija sagatavots speciāls stāstījums, par to kāpēc mums visiem jāciena un jāmīl grāmata.

Nometnes laikā bērni apguva arī dejas un teātra mākslas pamatus, ko pasniedza Daugavpils novada kultūras centra „Vārpa” vadītāja Inta Uškāne. Nometnes laikā liela uzmanība tika pievērsta sporta spēlēm un sportiskām aktivitātēm. Jau ikgadēja kļuvusi nometnes nodarbība ar orientēšanas klubu „Stigu”, arī šogad tā tika turpināta un bērniem tika piedāvāts iziet trasi Lociku ciemā.

Nometnes noslēgumā bērniem tika sarīkota ekskursija uz Aglonu, Aglonas maizes muzeju,  Kristus karaļa kalnu, kā arī Velnezeru.

Naujenes jaunatnes un sporta centrs izsaka pateicību visiem, kuri palīdzēja nometnes tapšanā un īstenošanā un gaida Naujenes pagasta bērnus jau nākamgad.

Fotogalerija