Barikāžu atceres pasākums Naujenes pamatskolā

Trešdien, 18.janvārī, Naujenes pamatskolā notika 1991. gada barikāžu 26. gadadienas dienu atceres pasākums. Pirmās stundas laikā aktu zālē ar ieskatu tā laika vēsturiskajos notikumos skolēnus iepazīstināja vēstures skolotāja Inga ČALENKO. Viņā īsumā un ļoti saprotami skolēniem pastāstīja, kas ir barikādes, kāpēc tās tika celtas, ko latviešu tauta vēlējās panākt ar šīm barikādēm. Savu stāstījumu vēstures skolotāja papildināja ar fotoprezentāciju.

Viņa savā stāstījumā uzsvēra, ka pārliecinošāku nevardarbīgās pretošanās simbolu mūsdienu pasaulē ir grūti iedomāties. To dienu notikumu hronikas pārliecinoši atklāj dažādu tautību cilvēku vienreizēju saliedētību un apņēmību darīt brīvības un demokrātijas vārdā visu, atspoguļo šo garīgo vērtību prioritāti, cilvēku patieso brālību un gatavību uzupurēties. Visi noskatījās videomateriālus par svarīgo vēsturisko notikumu Latvijā.

Noslēgumā skolēnus uzrunāja skolas direktors Pāvels BROVKINS, aicinot atcerēties ar pateicību vecākus un vecvecākus, kas stāvēja barikādēs.