Barikāžu laika atceres pasākums Naujenes pamatskolā

Janvārī pieminam varoņus savus,

Naidniekam pretī kas stājās.

Janvārī pieminam varoņus savus,

Kam naidnieka dzēliens bij’ nāvīgs.

Vienoti bijām draudīgā cīņā,

Blakus bij’ vienmēr biedra plecs.

Latvijai brīvības ausmu nesa

 Gaisma no barikāžu ugunskuriem.

                                          (Andris Lībers.)

Janvāra vidus Latvijas vēsturē ir laiks, ko gan skolās, gan visā valstī  piemin kā Barikāžu laiku. 1991.gadā, laikā no 13.līdz 27.janvārim latvieši no dažādām valsts vietām devās uz Rīgu, lai celtu barikādes, bez ieročiem rokās aizstāvot svarīgākās valdības un sabiedriskās ēkas, tādā veidā cīnoties par Latvijas neatkarības atgūšanu. Tas bija Atmodas un cerību laika sākums. Tā pirms 27 gadiem dēvēja barikādes un dēvē joprojām. Šos notikumus ar Barikāžu atcerei veltītiem pasākumiem Naujenes pamatskolā atzīmēja 18.janvārī.

Pieminot barikāžu notikumus, Naujenes pamatskolas 6.- 9. klašu skolēni šogad ne tikai atcerējās to, kā viņu tēvi un vectēvi, lai nosargātu Latvijas neatkarību, bija gatavi kailām rokām iziet pretī tankiem un bruņotām specvienībām. Vēstures skolotāja Inga ČALENKO aicināja skolēnus  pārbaudīt zināšanas par barikāžu notikumiem erudīcijas konkursā.

Skolēni tika sadalīti septiņās komandās, kuru nosaukumi bija cieši saistīti ar barikāžu notikumiem jeb objektiem: Telefona un telegrāfa centrāle Dzirnavu ielā, Radionams Doma laukumā, Radio un televīzijas centrs Zaķusalā, LR Ministru padome, Vecmīlgrāvja tilts, Tilti pāri Daugavai, Augstākā padome. Katrai komandai bija izsniegts konkrēts uzdevums un atvēlētas 30 min, lai tam sagatavoties.

Uzdevumi: izlasīt doto informāciju par 1991. gada barikādēm, izdarīt secinājumus un izveidot domu karti vai plānu; izmantojot informāciju “Barikādes”, izveidot plakātu par vienu no barikāžu dienām – 20. janvāri; iemācīties 30 min laikā Līvu dziesmu “Dzimtā valoda”, prezentēt to un iesaistīt auditoriju tās dziedājumā; izmantojot informāciju “Barikādes”, izveidot uz Desktopa PowerPoint prezentāciju par tēmu “Barikāžu laiks”; izmantojot informāciju “Barikādes”, izveidot TV reportāžu par vienu no barikāžu dienām – 20. janvāri, atceroties, ka esat neatkarīgās televīzijas reportieri; uzrakstīt vēstuli angļu valodā draugam Džonam Smitam uz ASV par barikāžu laiku Rīgā, Latvijā.

Skolēni ļoti nopietni strādāja pie uzdotajiem uzdevumiem. Viņu darba rezultātu vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija skolas direktors Pāvels BROVKINS, direktora vietniece Ligita KURSIŠA un angļu valodas skolotājs Valdis ŠALAJEVS. Žūrija vērtēja paveiktā darba oriģinalitāti, komandas darbu, prezentēšanas prasmes, tēmas izpratni.  Pēc darbu prezentācijas komandām bija jāveic tests par barikāžu laiku.

Erudīcijas konkursā uzvarēja komanda  “Augstākā padome”, 2. vietā ierindojās komanda “Radio un televīzijas centrs Zaķusalā”, bet 3. vietā – komanda “Radionams Doma laukumā”. Taču ieguvēji šajā dienā bija visi erudīcijas konkursa dalībnieki, jo skolēni ne tikai  atcerējās 1991. gada janvāra notikumus, bet arī pilnveidoja savas komunicēšanās, prezentēšanas un sadarbības prasmes.

Jā, mēs esam maza tauta – kartē, bet liela – katra ikviena latvieša sirdī! Būsim viens pret otru laipni, izpalīdzīgi un galvenais, būsim vienoti! Svarīgi atcerēties, ka barikādes vienmēr ir bijušas svarīgs simbols. Tās jau gadu simteņiem apzīmē tautas nepakļaušanos negodīgai varai. Barikādes nekad nav bijušas uzbrukums, tās vienmēr ir celtas, lai apturētu bruņota pārspēka ienākšanu. Tās vienmēr ir nozīmējušas: „Te mēs stāvam un no savas taisnības neatkāpsimies ne soli. Teroristi neceļ barikādes. Okupācijas armija arī neceļ barikādes. Uz barikādēm nāk tauta, nāk, lai nosargātu savu pilsētu, savas mājas, savu ielu. Nāk, lai nosargātu savu valsti.

Fotogalerija