Dievkalpojumu laiks Naujenes pagasta baznīcās

Dievkalpojumu laiks Jezupovas Sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā:

29.martā, plkst. 15.00 – Lielā Ceturtdiena

30.martā, plkst. 15.00 – Lielā Piektdiena (Krustaceļš plkst. 14.00)

31.martā, plkst. 8.00 – Lielā Sestdiena (Svētībai ūdeni jāņem līdzi savu)

1.aprīlī, plkst. 8.00 – Kristus augšāmcelšanās svētki

2.aprīlī, plkst. 10.00 – Otrās Lieldienas

Dievkalpojumu laiks Sv. Antona Spruktu baznīcā:

25.03. plkst. 1200 – Pūpolu svētdiena

30.03. plkst.  900 – Lielā piektdiena

31.03. plkst. 1500 – Lieldienu sv. Mise