Dzejā, dziesmā, dejā un labos darbos Naujenes pamatskolā godināja Latviju

Mums ir šīs dziesmas, šīs ziedošās vietas,
Kur Latvijas cerība sākas.
Tās ir tādas parastas, vienkāršas lietas, visskaistākās!

(G. Račs)

Krāšņos ziedus dārzos nokodusi salna, vējš aizpūtis košās koku lapas. Taču pelēkajā 18. novembra rītā krāšņi plīvo sarkanbaltsarkanie karogi. Tas liek manīt svētku sajūtu katrā sirdī, mēs pošamies svinēt savas valsts dzimšanas dienu.

Latvijas valsts 99. dzimšanas dienu atzīmēja arī Naujenes pamatskolas kolektīvs. Gatavošanās svētkiem un svinīga noskaņa skolā valdīja jau pirmssvētku nedēļā, tāpēc svinībām visi bija labi sagatavojušies – iestudēts svētku koncerts, svinīgās uzrunas, dekorēta zāle. 17. novembrī skolas kolektīvs pulcējās zālē, lai godinātu Latviju. Svētku pasākumā skolēni stāstīja par to, kas Latvijā ir ievērības cienīgs, ar ko mēs varam lepoties un ko novērtēt.

Sākumā visi vienojāmies, dziedot valsts himnu, tad  skolas direktors Pāvels BROVKINS sveica skolēnus un darbiniekus Valsts svētkos, atklājot, ka lepojas par Latviju un par katru  sirsniņu, kas pilnveido prasmes un zināšanas šajā skolā, kā arī par katru darbinieku, kas iegulda savu darbu, zināšanas un strādā ar sirds siltumu. Skolas kolektīvu svētkos sveica  Daugavpils un Ilūkstes novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Kristīne JUNKULE.

Koncerts bija īsta dāvana Latvijai! Skolēni no visas sirds centās sasildīt mūsu Latviju ar  mīļiem tautasdziesmu un dzejas  vārdiem, ar skanīgām dziesmām, kuras dziedāja gan 2. – 6. klases koris, gan folkloras kopa “Rūžeņa” un soliste Santa BULE, un raitu dejas soli. Priekšnesumus palīdzēja sagatavot mūsu skolotāji: Līvija KOROĻOKOVA, Inga ZEILE, Zinaīda PAULIŅA, Anita SMANE. Ar lielu atbildības sajūtu un lepnumu uzstājās gan mazie, gan lielie. Tas bija saviļņojošs pasākums, jo katra dalībnieka acīs staroja prieks, ārā bija pelēcīga rudens diena, bet zālē bija silti un jauki, jo  katra sirds izstaroja ko īpašu.

Pasākuma laikā suminājām direktora vietnieci Ligitu KURSIŠU, kurai 16. novembrī Daugavpils novada Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltītajā svinīgajā sarīkojumā “Munu jaunu dīnu zeme” par profesionalitāti un radošumu izglītības procesa organizēšanā un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu mācīšanas un audzināšanas darbā tika pasniegts Daugavpils novada domes Atzinības raksts. Savukārt Naujenes pamatskolas lietvedei Aleksandrai SEMJONOVAI par profesionālu darbu skolas lietvedības procesa nodrošināšanā un veiksmīgu sadarbību ar skolēniem un vecākiem tika pasniegts Daugavpils novada domes Pateicības raksts, Pateicības rakstu par ilggadēju un priekšzīmīgu darbu saņēma arī skolas tehniskā darbiniece Ingūna JAKIMOVA.

Valsts svētki – tā nav tikai viena lieka brīvdiena. Tie ir svētki mums visiem, kad varam aizdomāties par to, kas mēs esam, no kurienes nākam un kas mēs vēlamies būt. Mūs saista ne vien skola, ne vien pagasts un novads, bet arī Latvijas valsts un latviešu tauta. Tas ir milzīgs spēks. Spēks, kas pieder ikvienam no mums. Šie svētki ir jāsvin, ir jāgodina Latvija. Latvijai mums ir jādāvina sava mīlestība.

Fotogalerija