Glītrakstīšanas konkurss Naujenes pamatskolas 5. – 9. klases skolēniem

Mēs dzīvojam laikā, kad apkārt valda plašas tehnoloģiju izmantošanas iespējas un ir samazinājies ne tikai ar roku rakstīto tekstu daudzums, bet arī kvalitāte. Zināms, ka skolēnu rokraksti kļūst nekārtīgāki tieši vecākajās klasēs. Lai popularizētu skolēnu kulturāla rokraksta vērtības nozīmi reālajā dzīvē, tika nospriests 5. – 9. klases skolēniem rīkot Glītrakstīšanas konkursu. Pamatskolas klašu skolēniem tika dota iespēja apliecināt un pārbaudīt savas prasmes un iemaņas rakstīt atbilstoši pieņemtajām rakstu kultūras normām, kā arī ievērojot pareizrakstības normas.

Konkursā piedalījās 47 skolēni no 5. – 9. klasēm. Katras klases skolēniem glīti un precīzi bija jānoraksta H.Kr.Andersena pasakas “Meža gulbji” fragments. Skolēniem bija iesēja parādīt savas zināšanas gan burtu pareizrakstībā, gan drukāta teksta pārrakstīšanā rokrakstā. Liela vērība tika pievērsta prasmei norakstu veikt bez kļūdām, svītrojumiem un labojumiem , kā arī prasmei rakstīt glīti, ievērojot burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti. Skolēnu veikums tika vērtēts divās grupās: 5. – 6.kl., 7. –  9.kl.

Sveicam Glītrakstīšanas konkursa uzvarētājus:

  • 5. – 6. kl. skolēnu grupā – 1. vieta – Darjai BOGDANOVAI (6.kl.), 2. vieta – Jeļizavetai ROŽAŠČONOKAI (5.kl.), 3. vieta – Paulai Megijai JUNKULEI (5.kl.);
  • 7. – 9. kl. skolēnu grupā – 1. vieta Jūlijai ISAJEVAI (9.kl.), 2. vieta – Dmitrijam ROŽAŠČONOKAM (7.kl.), 3. vieta – Evelīnai AĻABJEVAI (8.kl.).

Glītrakstīšanas konkursa uzvarētājiem skolas direktors Pāvels BROVKINS pasniedza piemiņas balvas.

Vēl 551.-479.g.p.m.ē. filozofs Konfūcijs ir teicis: “Uzmanieties no cilvēka, kura rakstītais šūpojas kā niedre vējā!” Atcerēsimies svarīgu, bet ļoti vienkāršu atziņu, ka cilvēka rokraksts ir viņa spogulis.