Izzinošā nodarbība Naujenes pamatskolā

Vienā no maija trešdienām skolēnu uzmanību piesaistīja  no rīta ierodamies jauka, klusa mašīnīte, kas uz ielām ir sastopama ļoti reti. Ciemos ieradās Daugavpils Universitātes (DU) Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departamenta Koleopteroloģisko pētījumu centra dabaszinātņu laborants Mg. biol. Ainārs PANKJĀNS, kurš vadīja nodarbību 7. – 8 kl. skolēniem.

Nodarbības laikā skolēni  gan atkārtoja dabaszinību un bioloģijas stundās iegūtās zināšanas, gan  guva lielāku priekšstatu  par Daugavas loku vienreizējo skaistumu  un dabu. Lektors dalījās pieredzē, kā tiek meklētas jaunas augu un dzīvnieku sugas. Stāstīja par reti sastopamajām sugā, kā arī vietējām sugām, kas ieguvušas aizsargājamo eksemplāru statusu. A.Pankjāns īpašu uzmanību veltīja Juzefovas liepu alejā sastopamajiem kukaiņiem, vabolēm un lapkoku praulgraužu daudzveidībai. Demonstrēja kukaiņu, vaboļu kolekcijas, kā arī skolēniem ļoti sīki pastāstīja un pat parādīja, kā tiek pievilinātas vaboles.

Darbojoties ar skolēniem, lektors pieminēja, ka Daugavas loki ir daļa no aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”, kas 2004. gadā atzīta par NATURA 2000 teritoriju, bet 2011. gadā iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Skolēni izteica savu viedokli par dabas aizsardzības turpmāko darbību, norādīja, ka skolēniem ir daudz darāmā, lai saglabātu neskartas, sakoptas dabas ainavas.

A.Pankjāns pastāstīja, ka DU aktīvi piedalās kvalitatīvas dzīves vides kampaņās un pozicionē sevi kā «zaļās domāšanas» universitāti. Sakarā ar to 2014. gadā tika iegādāti četri elektromobili (Volkswagen Up!). Stāstot skolēniem par šiem e-mobiļiem, lektors uzskaitīja to priekšrocības un trūkumus. Skolēni bija priecīgi par iespēju iekāpt šajā auto, kā arī nobraukt dažus metrus ar neparasto mašīnu.