Kontakti

NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE
Reģistrācijas numurs: LV90000073501
Adrese: Naujenes pagasts, Naujenes ciems, Skolas iela 15, Daugavpils novads
tālr: +371 654-76840, fakss: +371 654-76857
e-pasts: parvalde@naujene.lv, www.naujene.lv

Banka: Valsts kase    SWIFT: TRELLV22
Konta numurs: LV93TREL9800200447410

Darba laiks:
Pirmdiena no 8.30 līdz 18.00
Otrdiena no 8.30 līdz 17.00
Trešdiena no 8.30 līdz 17.00
Ceturtdiena no 8.30 līdz 17.00
Pusdienu pārtraukums no 12.30 līdz 13.00
Piektdiena no 8.30 līdz 16.00
Pusdienu pārtraukums no 12.30 līdz 13.00

Pārvaldes speciālisti pieņem iedzīvotājus:
pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
trešdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
pēc adreses: Skolas ielā 6, 12, 15, Naujenē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Amats Vārds, uzvārds Iekšējais numurs Darba tālr. e-pasts
NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJA UN DARBINIEKI
Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne 401 654-76841
Korp.20219044
inara@naujene.lv
VISPĀRĒJĀ DAĻA
Lietvede Junona Jekimova 400 654-76840 parvalde@naujene.lv
junona.jekimova@naujene.lv
Datortehnikas inženieris Valentīns Čehanovskis 407 654-76844 it@naujene.lv
Projektu vadītāja p.i.Juta Valaine 240 654-76882 juta.valaine@dnd.lv
Personāla inspektores p.i.

Dzīvesvietas deklarēšanas speciālistes p.i.

Karīna Aizbalte 427 654-76850 kadri@naujene.lv
INFORMĀCIJAS UN PAKALPOJUMU DAĻA
Juriste Ērika Karņicka 431 654-76842 jurists@naujene.lv
GRĀMATVEDĪBA
Galvenā grāmatvede Gaļina Boroņenko 417 654-76852 galina.boronenko@naujene.lv
Vecākā grāmatvede Natālija Annišineca 416 654-29580 natalija.annisineca@naujene.lv
Grāmatvede Teresa Miglāne 413 654-76853 tereza.miglane@naujene.lv
Grāmatvede Leila Mgebrišvili 415 654-29581 leila.mgebrisvili@naujene.lv
Grāmatvede Jefrosinija  Fjodorova 405 654-76847 kasiere@naujene.lv
Grāmatvede Aļona Bazuļeva 414 654-29582 aljona.bazuleva@naujene.lv
SAIMNIECĪBAS DAĻA
Saimniecības vadītāja Junija Marhileviča 425 654-76855
Korp.29267633654-29583
Korp26465559
apsaimniekosana@naujene.lv

valerijs.mihejevs@naujene.lv

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Valērijs Mihejevs 429
Uzkopšanas darbu meistars Juris Konišs 425 654-76855
STRUKTŪRVIENĪBAS
NAUJENES KULTŪRAS CENTRS
Naujenes kultūras centra vadītāja Olga Kuzmina 654-74268 naujene_kc@inbox.lv
NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKA
Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska 654-50246 naujenes.biblioteka@inbox.lv
biblioteka@naujene.lv
Naujenes tautas bibliotēkas filiāle Locikos Tamāra Gordina 654-74268 (NKC) gordina_ta@inbox.lv
Naujenes tautas bibliotēkas filiāle Vecstropos Nataļja Alehno 654-57127 vecstropuap@inbox.lv

 

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

NAUJENES BĀRIŅTIESA
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Tatjana Filatova 418 654-76848
Korp.26446340
barintiesa@naujene.lv
Bāriņtiesas sekretāre Inga Marcinkeviča 408 Tālr./fakss 654-76856 barintiesa@naujene.lv
NAUJENES PAMATSKOLA
Naujenes pamatskolas direktors Pāvels Brovkins 290 654-76858 pamatskola@naujene.lv
Lietvede Aleksandra Semjonova 291 654-76859 naujenes.psk@inbox.lv
LĀČU PAMATSKOLA
Lāču pamatskolas direktors Andris Meškovskis Tālr./fakss 654-74565 skola@naujene.lv
NAUJENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Naujenes pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Anna Vaidere 654-50176 rukitis@naujene.lv
NAUJENES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Naujenes mūzikas skolas direktors Ruslans Margevičs 654-50287 nmms@inbox.lv
NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Naujenes novadpētniecības muzeja direktore Evita Kusiņa-Koļesnika 654-71321 evita.kusina@inbox.lv
naujenesmuzejs@inbox.lv
NAUJENES PAGASTA SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS
SPSPC direktore Nataļja Škutāne 654-47148
Korp.20237517
soc.dienests@inbox.lv
Tālr./fakss 654-59049
NAUJENES BĒRNU NAMS
Naujenes bērnu nama direktore Lilita Gasjaņeca 654-40257

29422951

lilita.gasjaneca@naujene.lv
bērnunams@naujene.lv
 

DAUGAVPILS NOVADA DOMES DARBINIEKI NAUJENES UN BIĶERNIEKU PAGASTĀ

Budžeta nodaļas nodokļu inspektore Aļona Annišineca 65476854 alona.annisineca@dnd.lv
Īpašuma nodaļas zemes lietu speciālists Raimonds Užulis 65476843 raimonds.uzulis@dnd.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

DAUGAVPILS NOVADA PAGASTU PĀRVALDES

Naujenes pagasta teritorijā esošo kapu pārziņu kontaktinformācija