Naujenes pamatskolā koši uzsākts jaunais mācību gads

Es ieeju rudenī.

Vēsajās salnās.

Dāliju un gladiolu smaržās.

Gājputnu klaigās un savā skolā.

Brīdī, kad vēja dziesma bērzos sāk skanēt skaļāk, kad saule vēl smaida, bet siltuma visiem tiek mazāk, kad pirktākās lietas veikalos ir pildspalvas un klades, visi saprot, – klāt atkal ir 1. septembris.  Zinību diena – 1. septembris – ir jauns sākums. Visiem, kā tiem skolēniem, kas iesāks izglītības ceļu pirmajā klasē, tā arī tiem zēniem un meitenēm, kuri šajā mācību gadā ies augstākā klasē. Un, nenoliedzami, visai pedagogu saimei. Jo ar katru jaunu skolas cēlienu viss sākas no jauna – jauni skolēni, jaunas prasības, jauni izaicinājumi.

Kā mazas skudras tek uz lielu pūzni, tā mūsu bērni devās uz skolu 1.septembrī. Vieni kāpa skolas kalnā priecīgs – pirmo reizi, citi satrauktu sirdi, jo pavasarī jāsaka ardievas savai skolai. Daži sajūsmā satikās ar draugiem pēc brīvlaika, daži skuma pēc vasaras. Mēs visi – tik dažādi! Taču visiem sācies jauns darba cēliens.

No rīta klašu audzinātāji sagaidīja bērnus uzpostās telpās, lai vērotu, cik lieli visi paaugušies, lai parunātos, kā vasarā gājis, lai vienkārši izbaudītu satikšanās prieku. Tad zvans visus sauca uz svinīgo līniju aktu zālē, kur devās gan skolēni, gan vecāki un vecvecāki, gan skolotāji un viesi. It kā ierasti, tomēr saviļņojoši – Zinību dienā mēs savā pulkā uzņemam mazos pirmklasniekus, kurus mīļi un lepni pie rokas ieveda devītie! Kādam acīs sariešas asaras, kādam sirdi pilda prieks, kas mijas ar neziņu: kā būs?

Direktora Pāvela BROVKINA, Daugavpils novada domes 1.vietnieka Arvīda KUCINA uzrunas, dāvanas, sirsnīgie sveicieni sirdī lika iedegties pa dzirkstelei, kura katram no mums iedvesa drosmi un cerību jaunajā mācību gadā!

1.-4.klašu kora dziedātās dziesmas nedaudz pakliedēja sirdī iezagušās rūpes un uztraukumu. Varējām sist plaukstas, varējām smaidīt un priecāties – mums ir sava skola jau 120. gadu!

Pirmklasnieka rokās skanot zvaniņam, visi tika aicināti uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā. Jaunā sākums – 1. septembris – Naujenes pamatskolā parasti visiem iedod arī spārnus. Spārnus, kas nes cauri laikiem drošā lidojumā pretī savai rītdienai.

Azartisku, aizraujošu, veiksmīgu, radošu un panākumiem bagātu 2017./2018.mācību gadu! Lai kopā mums izdodas veidot tādu vidi, kurā vēlamies dzīvot, strādāt, rādīt, raidīt un radīt!