Naujenes pamatskolā mācību trauksme

Trešdienas rīts Naujenes pamatskolā iesākās ar ugunsdzēsības mācību trauksmi, kuras laikā skolēniem un skolotājiem vajadzēja izspēlēt savu rīcību iespējamās ugunsnelaimes gadījumā. Pedagogi pirms mācību trauksmes informēja skolēnus par gaidāmo mācību trauksmi, kā arī deva instrukcijas kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās, kā arī situācijās, kad izglītības iestādē notikusi nelaime.

Mācību trauksme tika organizēta, lai pilnveidotu zināšanas un praktiskās rīcības trauksmes gadījumā, kad nepieciešama skolēnu un personāla evakuācija no telpām. Tās laikā tika pārbaudīta prasme ātri un organizēti iziet pa plānoto evakuācijas ceļu. Skolēnu evakuācija notika pietiekami organizēti un ātri – visi skolēni skolas ēku atstāja 1 minūtē un 15 sekundēs.

Pēc mācību evakuācijas skolēniem tika izskaidroti dažādi ugunsdrošības noteikumi,  kā arī bija iespēja praktiski izmēģināt ugunsdzēšamo aparātu. Naujenes pamatskolas skolotāji un skolēni atzīst, ka tā ir laba pieredze, jo vairums nekad nav turējuši rokā ugunsdzēšamo aparātu, tikai iepazinušies ar tā izmantošanu teorētiski.

Atcerēsimies, ka viss, kas saistās ar bērnu drošību, ir nopietni!