Naujenes pamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs krievu valodas skolotājiem

Lai krievu valodas kā svešvalodas stundas būtu interesantas un radošas, svarīgi ir skolotājiem izglītoties un dalīties pieredzē. Skolotāju pieredzes apmaiņas semināri ir lieliska iespēja saprast, vai mēs visi, darot vienu darbu, esam vienoti. Tā ir iespēja redzēt citu kolēģu radošo pieeju mācību procesam, dzirdēt viņu veiksmes stāstus. Katram ir iespēja dzirdēto attiecināt uz savām mācību stundām un saprast, ko ieviest un no kā vajadzētu tikt vaļā ikdienas mācību procesā. Tādēļ arī šie izbraukuma semināri uz novada skolām ir tik skolotāju iecienīti un vienmēr gaidīti. Šāda veida semināri notiek jau tradicionāli, jo tā ir iespēja dalīties pieredzē, pilnveidot zināšanas un runāt par svarīgāko jomā.

26.septembrī, laikā kad  kokos krāsojas lapas, un kalendāra lapiņas cita pēc citas vēsta, ka rudens droši iesoļo ne tikai dabā, bet arī mūsu ikdienā, Naujenes pamatskolā notika Daugavpils novada krievu valodas skolotāju seminārs, kura ietvaros ar savu darba pieredzi dalījās krievu valodas skolotāja Alita Kokina. Semināra tēma bija “Citādā krievu valodas mācīšanās, izmantojot IT”.

Diena iesākās ar Naujenes novadpētniecības muzeja  Slutišķu sādžas  ārpusmuzeja ekspozīcijas “Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” apmeklējumu. Skolotājas varēja apskatīt raskoļņiku sarkano stūri ar lūgšanu tērpu, ikonām, ļestovku un grezniem rušņikiem, krievu krāsni, iepazīt vecticībnieku kultūru, sadzīvi un 20. gs. 1.puses darbarīku kolekcijas “Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā”. Paldies ar interesanto stāstījumu muzeja vecākai speciālistei Mārai Kampānei.

Seminārs turpinājās skolā. Skolas direktors Pāvels Brovkins un direktora vietniece Ligita Kursiša klātesošos iepazīstināja ar skolas darbības aktualitātēm, ar skolu un tās dzīvi. Tad sekoja citādā krievu valodas stunda, kuru vadīja Naujenes pamatskolas krievu valodas skolotāja Alita Kokina. Stundas sākumā viņa prezentēja savu darba pieredzi un tad iepazīstināja ar  interaktīvu stundu veidošanas un vadības platformu ClassFlow. Darbojoties kopā ar A.Kokinu, skolotāji pie datoriem, ar planšetēm vai mobilajiem varēja izmēģināt šīs platformas piedāvātās iespējas. Jāatzīmē, ka ClassFlow ir skolotāja labākais palīgs, lai klasē veidotu aktīvu un iesaistošu mācību vidi un rosinātu ikvienu attīstīt un uzlabot savu individuālo sniegumu. ClassFlow apvieno visas klasē esošās tehnoloģijas, veidojot vienotu mācību vidi un palīdzot skolotājam iesaistīt skolēnus mācību procesā, izmantot individuālu pieeju katra vajadzībām un spējām, kā arī nodrošināt produktīvu savstarpējo sadarbību. Skolotājiem tā ir personiskā darba vieta mākonī.

Skolotāja A.Kokina kolēģiem parādīja, kā skolotājs ClassFlow var izveidot, koplietot un vadīt nodarbības, vai arī atrast jau gatavas nodarbības, ko radījuši citi, savā ClassFlow vidē; izveidot, piešķirt, analizēt un vērtēt novērtējumus; izveidot klases, pārvaldīt skolēnu sarakstus un izveidot skolēnu grupas; glabāt visus savus resursus, tostarp nodarbības un novērtējumus, lapā Mani resursi; koplietot nodarbības ar kolēģiem; savienot skolēnu ierīces tieši ar savu nodarbību vai novērtējumu.

Iejūtoties skolēnu lomā, krievu valodas skolotāji varēja pievienoties klasei, lai piedalītos nodarbībā vai novērtējumā; skatīja saturu, ko skolotāja pārsūtīja uz klases priekšā novietotu displeju; atbildēja uz standarta aptaujas jautājumiem (vairākas izvēles, patiess/aplams, īsā atbilde un citas iespējas) un uz radošajām aptaujām, kā arī izmēģināja citas iespējas, ko piedāvā classflow.lv

Pēc aktīvas darbošanās ar muzikālu sveicienu viesus sveica folkloras kopa ‘’Rūžeņa’’ (vadītāja I.Zeile). Noslēgumā ar aktualitātēm un MA perspektīvo darbības plānu skolotājas iepazīstināja krievu valodas skolotāju MA vadītāja Olga Goršantova.

Seminārs notika draudzīgā atmosfērā, skolotāji izrādīja lielu interesi par iespējām darbā ar classflow.lv krievu valodas stundā. Katrs semināra dalībnieks saņēma mapi ar skolotājas sagatavotajiem materiāliem.

Ceram, ka šajā dienā novada krievu valodas skolotājas varēja smelties daudz jaunu ideju darbam. Diena izvērtās radoša, kam sekoja semināra noslēgums un izvērtējums.