Naujenes pamatskolas 9. klases skolēni aktīvi iepazīst profesijas

12.aprīlī Naujenes pamatskolas 9. klases skolēni, kopā ar klases audzinātāju I. Lociku devāmies mācību ekskursijā uz Daugavpils Valsts tehnikumu. Mūs laipni uzņēma un par tehnikuma mācību un audzināšanas procesu stāstīja Izglītības metodiķe Anda BERNĀNE. Mēs apmeklēja visus trīs tehnikuma korpusus, kuri atrodas Strādnieku 16, Varšavas un Mendeļejeva ielā.

Strādnieku ielā 16 esošajā korpusā mācās tie, kuri savu dzīvi vēlas saistīt ar dzelzceļu. Naujeniešiem bija iespēja apmeklēt mācību klases, apskatīt mācību procesā izmantojamās iekārtas, dažādus simulatorus. Vislielāko sajūsmu sagādāja iespēja noskatīties 7D formāta filmiņu modernā zālē, mēs izbaudījām visu emociju spektru, ko var sniegt modernās tehnoloģijas.

Varšavas ielā esošajā korpusā mūs pārsteidza modernās darbnīcas, kurās specialitāti apgūst automehāniķi. Audzēkņu rīcībā ir jaunākie tehniskie sasniegumi, iekārtas, mašīnas.

Mendeļejeva ielā mācās nākamie tērpu stilisti, frizieri, elektromehāniķi, datorspeciālisti u.c. Sajūsmu izraisīja robotu demonstrējumi, iespēja būt klāt frizūru veidošanas procesam, tērpu izstāde.

Naujenes pamatskolas 9. klases skolēni saka paldies Daugavpils Valsts tehnikuma darbiniekiem par laipno uzņemšanu, izsmeļošo informāciju un sniegto drošības sajūtu, ka viņi te tiks laipni gaidīti nākamā mācību gada 1. septembrī.

Informāciju sagatavoja 9.kl. skolniece A.Grustāne