Naujenes pamatskolas 9.klases skolēni iepazīst profesijas

6.aprīlī Naujenes pamatskolas 9. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Atvērto durvju ietvaros apmeklēja Daugavpils Būvniecības tehnikumu. Mācību ekskursijas mērķis bija nākamo absolventu izglītošana profesionālās karjeras jomā, iepazīstināšana ar profesiju apguves iespējām Daugavpilī. Būvniecības tehnikumā mūs sagaidīja un ar profesionālās izglītības programmām iepazīstināja Informācijas un metodiskā centra vadītāja Jolanta Savvina.

Daugavpils Būvniecības tehnikumā naujenieši iepazinās ar šādām programmām: būvdarbi, būvniecība, metālapstrāde, autotransports, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, interjera dizains, arhitektūra. Mēs bijām katrā no šīm nodaļām, praktiski  tajās darbojāmies. Skolēni mēģināja lodēt caurules, metināt, apdarināt sienas, autotransporta nodaļā izmēģināja dažādus stendus.

Mūs pārsteidza skolas telpu sakoptība, dizains un milzīgais daudzums modernā aprīkojuma, kurš tiek izmantots mācību procesā. Liels paldies Informācijas un metodiskā centra vadītājai J. Savvinai par interesanto un saturīgo ekskursiju, bet pats galvenais, ka daži skolēni nolēma pēc Naujenes pamatskolas absolvēšanas turpināt mācības Daugavpils Būvniecības tehnikumā.

Informāciju sagatavoja 9.kl. skolniece A.Grustāne