Naujenes pamatskolas pirmklasnieku svētki “Gudrību pasaulē’’

Aiz loga katru dienu

Ko jaunu redzēt var.

Vēl ziema savu spēli

Ar visiem turpina.

Te kokiem uzmet sniegu,

Te lāses zariem kar

Kā sudrabotas krelles

Tās visur redzēt var.

Te saule mīļi smaida

Un visi smejas tai,

Te peļķes ledū kaltas….

(L. Vasaraudze. Katru dienu…)

 

Šajā laikā mūsu pirmklasnieki  svin sava paveiktā darba  pirmos svētkus – “Gudrību pasaulē”. Kopš 1. septembra ir pagājis jau pusgads. Visu šo laiku 1. klases skolēni čakli mācījās lasīt zilbes, likt tās kopā vārdos un no vārdiem virknēt teikumus. Bērni pirmās gudrības apguva no savas uzticīgās „draudzenes” – latviešu valodas grāmatas. Viņiem palīdzēja skolotāja Ingrīda BLEIDELE.

10.februārī 1.klases skolēni uzaicināja ciemos vecākus, skolasbiedrus un draugus, lai rādītu savu veikumu. Viņi ir cītīgi apmeklējuši nodarbības skolā un uzkrājuši gudrības. Savas gudrības viņi rādīja arī Gudrības karalienei (Santa Bule), kura par centību pat nodziedāja viņiem skaistu dziesmu “Joka pēc alfabēts”.

Pirmklasnieki radīja ko māk: skaitīja dzejolīšus ar visiem alfabēta burtiem, deklamēja  skaitāmpantus un dzejoļus, dziedāja un dejoja, stāstīja pasakas. Mazākie skolas skolnieciņi parādīja, ir ne tikai apguvuši burtu mācību, bet arī ir ielūkojušies skaitļu valstībā un rūķu pasaulē, kuru apgūst dabaszinību stundās, kā arī parādīja, ko apgūst ētikas un sociālo zinību stundās, kur māca dažādas dzīvei noderīga lietas. Veikli tika galā ar dažādiem uzdevumiem. Tos pildot, parādīja savu prasmi lasīt un rakstīt, rēķināt un minēt, stāstīt par dažādām situācijām.

Pirmklasnieki gods godam veica visus pārbaudījumus, kas bija jāpārvar, apgūstot dažādu mācību priekšmetu gudrības un parādīja, ka ir gatavi sasniegt jaunus mērķus. Skolas direktors Pāvels BROVKINS viņiem pasniedza sertifikātus kā apliecinājumu viņu ieguldījumam, kāpjot zināšanu kalnā. Gan skolas direktors, gan klases audzinātāja aicināja pirmklasniekus lasīt grāmatas, jo tās atklāj tik daudz interesanta un aizraujoša.

Savus sirsnīgus un mīļus sveicienus bija sagatavojuši arī sākumskolas 2., 3. un 4.klašu skolēni. Liels prieks 1.klases skolēniem bija par viņu sarūpētajām dāvaniņām.

Nu svētki ir beigušies, cītīgi jāmācās jau no citām grāmatām un jāgatavojas mācībām otrajā klasē!