Naujenes pamatskolas skolēni Ziemassvētku brīnumu meklēja arī Rīgā

2017.gada 20. decembrī, pašā gada nogalē, Naujenes pamatskolas 4., 5., 6. klases skolēni kopā ar skolotājām Ligitu KURSIŠU un Inesi LOCIKU devās mācību ekskursijā uz Rīgu, lai aplūkotu galvaspilsētu Ziemassvētku rotā un apmeklētu izzinošus apskates objektus.

Pirmais apskates objekts bija TV tornis Zaķusalā. Skolēni uzzināja, ka  Rīgas radio un televīzijas tornis ir 368 m augsts un augstākais tornis Eiropas Savienībā. Skatu laukums, kas atrodas 97 m virs Zaķusalas, ir augstākais publiski pieejamais skatu punkts Rīgā, un no tā var labi pārredzēt Vecrīgu, Rīgas centru un Pārdaugavu. Ekskursijas vadītāja pastāstīja, ka drīzumā TV tornis un tā tuvumā esošā teritorija piedzīvos vērienīgu rekonstrukciju.

Tālāk ceļš ekskursantus aizveda uz K.Barona ielu 4, kur atrodas Dabas muzejs. Līdz ar pastāvīgo ekspozīciju muzejā skolēni apskatīja arī daudzveidīgas izstādes, piemēram, izstādē „Zvīņu spoguļos” varēja uzzināt par Latvijas saldūdens zivīm un dzīvotni. Skolēni apskatīja zivju izskata, barošanās, migrācijas un vairošanās īpatnības, kā arī šo dzīvnieku saistību ar pārējiem ūdens iemītniekiem – augiem, zīdītājiem, putniem un bezmugurkaulniekiem. Zivis un citus ūdens iemītniekus varēja iepazīt, piedaloties dažādās aktivitātēs: noskaidrojot, kā noteikt zivju vecumu pēc to zvīņām, kā atpazīt zivju sugas, salīdzināt to svaru, uzzinot par zivju barošanās tīklu un par Latvijā sastopamajiem ūdens augiem. Ļoti izzinoša bija izstāde ar nosaukumu “Interaktīvu materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošana dabaszinību tēmu apgūšanai Latvijas Dabas muzejā”. Skolēni apskatīja tādus materiālus kā akmens mulāža, egles sēklas modelis, zemsedze ap ozolu, mikorizas modelis u.c. materiāli.

Pirms došanās uz Nacionālo bibliotēku naujenieši apskatīja Vecrīgu, tās Ziemassvētku tirdziņu. Turpat Doma laukumā Labdarības maratona laikā līdzās Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņam darbojas īpaša Latvijas Radio 5 – Pieci.lv stikla studija, kurā sešas diennaktis dzīvo un strādā trīs dīdžeji – Toms Grēviņš, Magnuss Eriņš un Aleksis Vilciņš, atskaņojot klausītāju par ziedojumiem izvēlētu mūziku. Skolēni kādu laiciņu vēroja mūziķu darbošanos šajā studijā. Protams, neizpalika Saeimas nama apmeklējums, foto pie Brīvības pieminekļa.

Pulksten 13.00 sākās ekskursija Gaismas pilī. Skolēni tika dota iespēja apmeklēt Bērnu grāmatu nodaļu, skatu laukumu, redzēt tautas grāmatu plauktu u.c. Sajūsmu izraisīja K. Barona Dainu skapja apskate.

Skolēni  apskatīja ekspozīciju “Grāmata Latvijā”. Tas  ir jauna veidola stāsts par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā.   Ekspozīciju veido četras daļas, kas atklāj grāmatu no dažādiem skatu punktiem. Grāmatniecības vēsturei veltītajā daļā iespējams apskatīt Latvijā un latviski iespiestās grāmatas, kuras ir būtiski ietekmējušas Latvijas kultūru un nācijas identitāti. Mikroizstāde ar nosaukumu “Maņas” veltīta lasītāja ķermeniskajai pieredzei saskarsmē ar grāmatu. Ar dažādu interaktīvu nodarbju palīdzību te iespējams burtiski uz savas ādas, ar savu dzirdi, redzi un garšu pieredzēt grāmatu. “Vara” aplūko grāmatu kā varas instrumentu – gan padarot apmeklētāju par politisku manipulāciju objektu, gan atsaucot atmiņā izjūtas, ko katrs reiz piedzīvojis, nonākot kāda suģestīva teksta varā. Savukārt ekspozīcijas daļa “Gars” atklāj grāmatu ne tikai kā garīgā un laicīgā garīguma mediju, bet ar “dzīvas” grāmatas instalācijas palīdzību ļauj nokļūt arī grāmatu fantāziju pasaulē.

Ekskursijas noslēgumā skolēni apmeklēja atpūtas kompleksu “Lido”. Šeit tapa ļoti daudz foto, jo svētku iluminācijas, instalācijas bija apbrīnojamas. Kompleksa teritorijā dižojās svētku egle, kuras iekšpusē varēja sastapt pašu Ziemassvētku vecīti. Naujenieši priecēja vecīti ar dzejoļiem un dziesmām, balvā saņemot saldumus. Ziemassvētku melodijas Lido izpildīja  Vecīšu kvartets, skolēni apbrīnoja lielo slidotavu, noskatījās izrādi par Piparkūku vīriņu.

Ekskursija  bija iespaidiem pārbagāta un skolēniem ļoti patika. Kā atzina naujenieši, bija vērts doties šādā braucienā un iegūt jaunas zināšanas, jauki arī bija pavadīt laiku kopā ar saviem klases un skolas biedriem, redzēt krāšņo svētku rotu, daudzveidīgās iluminācijas.

Fotogalerija