Naujenes pamatskolas skolotāji mācās paši un māca citus

Skolēnu rudens brīvlaikā Naujenes pamatskolas skolotāji piedalījās dažādās aktivitātēs. Par interesantāko jāuzskata valodu (dzimtās un valsts valodas) skolotājiem organizētais Valodu simpozijs, kurš apvienoja divus lielus pasākumus – 12.Latgales latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskos lasījumus un 17.Latgales krievu valodas (kā dzimtās un svešvalodas) un literatūras skolotāju metodisko konferenci.

II Latgales reģiona valodu (dzimtās un valsts valodas) skolotāju Valodu simpozijs ”Valodas loma kompetenču izglītībā”, kuru  organizēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes valodu (latviešu un krievu) izglītības metodiķes, notika  25.oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā. Tas pulcēja 290 skolotājus ne tikai no visa Latgales reģiona, bet arī no Jēkabpils, Aknīstes, Smiltenes un Jaunmārupes. Skolotāji kopā sanāca, lai  uzklausītu ievirzes par kompetenču izglītības svarīgumu un nepieciešamību mūsdienu mācību procesā, kā arī dalītos savā pieredzē.

Valodu simpozijs sastāvēja no 2 daļām – plenārsēdes un divām radošajām darbnīcām. Plenārsēdē uzstājās LU Latviešu valodas institūta pētniece, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore Solvita POŠEIKO, kura stāstīja par paliekošo un mainīgo valodas apguvē. Pasākuma  otrajā daļā skolotāji pēc izvēles varēja apmeklēt divas radošās darbnīcas (tika piedāvātas 15 tematiskās sekcijas, piemēram, „Lasīšana ar izpratni, saziņa”, „Patriotiskā audzināšana, domāšanas attīstīšana”, „Dažādas metodes un prasmes valodu apguvei”,  “Valodas kompetences attīstīšana” u.c.), kurās 53 skolotāji dalījās pieredzē. Ikviens skolotājs varēja smelties idejas no citiem kolēģiem, jo vienā tematiskajā sekcijā bija apvienoti dažādu vecumposmu un valodu skolotāji.

Darbojoties radošajā darbnīcā „Dažādas metodes un prasmes valodu apguvei”, dalījos ar savu pieredzi par tēmu „Citādā valodas mācīšanās, izmantojot IT (platformā ClassFlow, QR kodi)”. Jāatzīmē, ka dalīties pieredzē – tie it kā ir satraukuma pilni mirkļi, bet, galvenokārt,  arī liela uzdrīkstēšanās un gandarījums par to, ka man ir ko teikt, es uzdrīkstos teikt, es tā strādāju, maniem bērniem tas patīk.. Katram ziņotājam, kas piedalās simpozijā, tā ir ne tikai iespēja dalīties pieredzē, bet tas motivē darbam un ļauj ieskatīties arī citu kolēģu veikumā.

Ar savu pieredzi valodu simpozijā dalījās ar citas mūsu novada skolotājas: Tatjana MHAILOVA (Laucesas pamatskola) – „Mācību materiāli krievu valodā un literatūrā 4.klasei”; Gaļina KUŽOVŅIKA Laucesas pamatskola) – „Darbs ar tekstu literatūras stundās 5.-9.klasē”; Svetlana PARFJONOVA (Zemgales vidusskola) – „Diferencēti uzdevumi krievu valodas stundās”; Marija ROMANOVSKA (Zemgales vidusskola) – „Iespējas radošam vispārinājumam literatūras stundās, apgūstot žanrus (pasakas, stāstus, teikas)”; Jeļena KARŅILOVA  (Zemgales vidusskola) – „Didaktiskā spēle – metode, kas veicina kompetences attīstību’’. Gribētos iedrošināt arī pārējos skolotājus piedalīties šāda veida simpozijos un forumos, jo mūsu novada skolotāju vidū ir ļoti daudz talantīgu pedagogu, tikai bieži vien skolotāji baidās runāt par savu darbu. Taču jebkura pieredzes apmaiņa ļoti noder katra skolotāja pieredzes bagāžas papildināšanai. Mēs zinām, ka  interesanta stunda ne tikai motivē skolēnus mācīties, bet arī iemāca viņiem, kā mācīties. Mūsu skolotāju spēkos ir padarīt mācīšanās procesu jēgpilnu un neaizmirstamu.

Izvērtējot valodu foruma darbu, gribu uzsvērt, ka  tieši valodu sekcijās ir iespēja katram skolotājam prezentēt savu pieredzi un dalīties ar idejām brīvā atmosfērā, popularizējot tās pēc tam arī citu kolēģu vidū.