Naujenes pamatskolas Skolotāju dienas pasaka par ziediem un krāsām

Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka,
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.

(A.Rode)

Aiz loga katram pašam tiek iekrāsots savs rudens. Ābolmaizes smarža vai rupjas maizes rieciens, kāds dāliju pušķis, ķirbītis uz skapjaukšas, lietainā svētdienā izlasīta vesela grāmata un ietīšanās siltā segā.

Rudenīgi krāsaini tika iekrāsots arī 29.septembris, kad Naujenes pamatskolā tika svinēta Skolotāju diena. Tā atnāca ar zeltainām lapām, ar lietū nomazgātiem miķelīšiem, ar pārliecību, ka skolotājs kā burvis rada burvestības – piepilda audzēkņu sapņus un ieceres, palīdz atrast dzīvē īsto ceļu.

Skolotāju diena – viens no siltākajiem, aizkustinošākajiem rudens svētkiem. Skolās to atzīmē darba nedēļas pēdējā dienā, kad vecāko klašu skolēni vada stundas saviem jaunākajiem skolasbiedriem un skolotājiem. Šāda tradīcija ir arī pie mums Naujenes pamatskolā. Skolēni “pielaikoja” gan direktora amatu, sakārtojot skolas darbu šajā dienā, gan mācību daļas vadītāja amatu, sastādot stundu sarakstu, gan priekšmetu pedagogu un klašu audzinātāju amatu, vadot stundas un organizējot starpbrīžus. Katrs devītklasnieks varēja „pagaršot” skolotāja darba saldo garoziņu. Skolotāju dienas rīts nav tāds kā citi rīti skolā. Katra mazā sirsniņa ir satraukta, kad klasē no rīta neienāk un ierasto labrītu nepasaka mīļā skolotāja, bet lielais puisis vai meitene no 9.klases.

Taču vispirms skolotāji tika mīļi sveikti ar krāšņiem rudens ziediem, tad aicināti uz nelielu kafijas pauzi, kuru bija sarūpējuši 9. klases skolēni. Skolotāju istabā raisījās sirsnīgas sarunas.

Pēc mācību stundām sekoja svētku koncerts “Pasaka pa ziediem un krāsām…”, kurš norisinājās skolas aktu zālē. Koncerts patiešām bija krāsains un ļoti sirsnīgs, jo visus priekšnesumus sagatavoja mūsu skolēni. Tajā ar klavierspēles skolo uzstājās topošā mūzikas skolotāja Evelīna, popgrupa “Puķuzirnīši” un maestro Raimonds Dziedātājs, slavenā deju grupa, elektroniskā grupa “Explosion”. Virmojošo gaisotni ar savu deju skolotājiem veltīja sākumskolas   deju trio “Smol Lilacs”, kā arī elitārā dance ballet hip hop grupa “Perekt lesson”. Katru gadu skolēni prot sagādāt pārsteigumus skolotājiem viņu svētkos, un diena izdodas pilna humora un jautrības. Arī šogad, lai iepriecinātu savus skolotājus, pateiktu paldies, 9. klases skolēni sagatavoja savu sveicienu skolotājiem, lai ikkatrs skolotājs justos īpašs un mīlēts. Tā bija prezentācija, kur katrs skolotājs tika salīdzināts ar kādu pašmāju vai ārvalstu slavenību. Mums skolā ir veselīga dzīvesveida piekritēja Ziņģīte, raidījuma “Gaidi mani” vadītāja M.Šukšina, Māte Terēze, M. Tečere, Lāsmiņa no filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, Sirdsmīļā Monika, krievu aktrise S.Kručkova, I.Vazdika, Aspazija, Mr. Bean, S.Džobs, Mona Liza, Sprīdītis un IT speciālistu grupa.

Skolotāju diena Naujenes pamatskolā noritēja aizraujoši un jautri. Tomēr tai tika piešķirta dziļa, nopietna jēga – skolēnu un skolotāju saliedētības, savstarpējās saprašanās, mijiedarbības veicināšana.

Paldies direktora vietniecei audzināšanas jomā Zinaīdai Pauliņai, 9. klases skolēniem un viņu audzinātājai Annai Šnucinai par interesanti organizētu dienu!