Naujenes pamatskolas vēstures skolotāja papildināja zināšanas Izraēlā

No š.g. 17. līdz 25. februārim Naujenes pamatskolas vēstures skolotāja piedalījās profesionālās pilnveides kursos par holokausta izglītību. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Holokausta izglītība, antisemītisma un diskriminācijas jautājumi” organizē Holokausta tālākizglītības centrs Yad Vashem Jeruzalemē. Seminārs Holokausta izglītības centrā Yad Vashem tiek speciāli rīkots Latvijas vēstures un  sociālo zinību skolotājiem.

Kursu dalībniekiem bija iespēja gūt ieskatu ebreju tautas vēsturē, apmeklēt Izraēlas muzejus, klausīties lekcijas un stāstījumus par antisemītismu un nacistu ideoloģiju, par holokausta ietekmi gan Izraēlā, gan pasaulē un gūt ieskatu pedagoģijas metodēs, mācot  par holokaustu. Notika gan teorētiskās lekcijas par šiem jautājumiem, gan interaktīvas nodarbības, gan muzeju apmeklējumi. Katru dienu notika lekcijas par jūdaisma vēsturi, antisemītismu, ebreju kultūras mantojumu, tikšanās ar holokaustā izdzīvojušajiem ebrejiem, kā arī lekcijas par ebreju glābējiem, kuru piemiņu Yad Vashem muzejs glabā ar vislielāko cieņu.

Kursu laikā skolotāji padziļināja savas zināšanās par holokaustu, par ebreju tradīcijām un kultūru un par Izraēlas valsti. Iegūtās zināšanas un prasmes izmantošu savā darbā vēstures un sociālo zinību stundās.

21.februārī notika tikšanās ar Latvijas vēstnieci Izraēlā Elitu Gaveli. Viņa uzrunāja Latvijas skolotājus, kuri ieradušies Izraēlā, lai piedalītos jau astotajā Starptautiskā Holokausta Izglītības centra Yad Vashem organizētajā apmācības seminārā. Vēstniece pateicās Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai, vietējām pašvaldībām, kuras sadarbībā ar Starptautisko Holokausta Izglītības centru Yad Vashem ir nodrošinājušas un atbalstījušas mūsu dalību šajā seminārā.

Skolotāja saka sirsnīgu paldies Holokausta izglītības centra darbiniekiem, īpaši Starptautiskās holokausta studiju skolas Eiropas Departamenta Semināru koordinatorei Noa Sigalai (Noa Segal) un Izglītības un Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta ekspertei Olitai Orklei.