Naujenes pamatskolas Ziemassvētku pasākums

Par svecēm, egli un dāvanām,

par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,

dvēselei mācot būt baltai.

Un tad nav svarīgi:

Ir vai nav sniegs,

Jo ceļš atvērts gaišākām domām…

                                                 /M.Svīķe/

Decembris ir ziemas mēnesis, kas ik gadu skolās paiet straujā darba ritmā. Semestra noslēguma darbi, atzīmju izlikšana, mācību rezultātu apkopojums. Naujenes pamatskolas skolotāju un skolēnu ikdienu šajā laikā piepildīja arī gatavošanās skolas jubilejai un Ziemassvētkiem, dekorējot skolu, iestudējot svētku koncertus.

Ziemassvētki mūsu skolā ir vienmēr īpaši, jo bērnu vidū valda prieks, acīs ir saskatāma ticība brīnumiem un skolas telpās ir dzirdami skanīgi smiekli, kas ieskandina svētkus ar zvaniņu skaņām.

22.decembrī Naujenes pamatskolas Ziemassvētku pasākums sākās jau no rīta pirms stundām, kad visi kopā sanācām pie eglītes uz kopējo bildēšanos pie skolas eglītes. Izpikojušies un izdauzījusies devāmies uz mācību stundām, la atkal satiktos Ziemassvētku koncertā.

Ziemassvētku koncertā skatītājus iepriecināja gan 2.- 6. klašu kora un vokālā ansambļa “Spurgaliņas” (sk. Līvija KOROĻKOVA) skanīgās dziesmas, gan 4.klases skolēnu Anželikas, Ksenijas, Evelīnas, Žaņa un Jāņa raitais dejas solis.

Šajā dienā savu teatrālo dāvanu mums pasniedza Naujenes tautas bibliotēkas leļļu teātra pulciņš, kurš parādīja ludziņu par zvēru Jaungada piedzīvojumiem. Pateicoties viņiem, izbaudījām omulīgu un dzīvespriecīgu ziemas gara pārpildītu atmosfēru. Patīkami bija redzēt, ka šajā pulciņā darbojas mūsu skolas 7. klases skolēni Marina SPIRIDONOVA, Aleksandrs TARASOVS, Alīna RUMJANCEVA, Darja BOGDANOVA, Sņežana ŅUKŠA. Visas skolas kolektīva vārdā pateicamies par šo dāvanu bibliotēkas leļļu pulciņa vadītājai Aigai SOLDATJONOKAI!

Neparasts pārsteigums šajā dienā bija 4.klases skolēniem, jo katrs šīs klases audzēknis saņēma Ziemassvētku vecīša vēstuli.

Ziemassvētku pasākuma noslēgumā visus uzrunāja un svētkos sveica Naujenes pamatskolas direktors Pāvels BROVKINS.

Koncerts uzbūra pirmssvētku noskaņojumu, iesildīja sirdi un palīdzēs pārziemot ar prieku. Paldies visiem labajiem gariņiem, kuri palīdzēja tapt šiem svētkiem!

Protams, svētki atnāk un aiziet, taču paliek prieks, sirsnīgas atmiņas un pārliecība par to, ka Ziemassvētku miers, gaišums un labestība mūsu dvēselēm māca būt baltām…

Lai Ziemassvētku miers un klusums ikvienam dod spēku visu cerību piepildījumam Jaunajā gadā, lai atnākušais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām, priecīgiem atelpas brīžiem!

Fotogalerija