Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”

Vadītāja – Anna Vaidere
Adrese: Alejas ielā 2, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Tālr.: 6 54-50176
e-pasts: naujenes_pii@inbox.lv

Naujenes bērnudārzs – silīte atklāts 1962.gadā. Pašreizējās telpās iestāde atrodas kopš 1990.gada.

Iestādes darba laiks:
Darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 17.30.
Dežūrgrupa atvērta no plkst. 17.30 līdz plkst. 19.00.
No plkst.19.00 līdz plkst. 7.00  iestādē darbojas nakts grupa.

PAR MUMS

AKTUALITĀTES

IESTĀDES DARBINIEKI

GRUPAS

GALERIJA

PASĀKUMI

ĒDIENKARTE

PEDAGOGU KONKURENTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJAS

Saistošie noteikumi Nr.7 par izglītojamo uzņemšanas kārtību

Bērnu reģistrācija uz vietām

NPII “Rūķītis” iesnieguma veidlapa bērnu uzņemšanai un reģistrēšanai rindā bērnudārzā

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2013.gadu

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2012.gadu
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2011.gadu
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2009.gadu
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2008.gadu
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2007. gadu
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2006. gadu