Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas”

Datums: 12.10.2018
Laiks: 14:00
Vieta: Lāču pamatskola, Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Atbildīgais: A.Soldatjonoka