Labo darbu nedēļa Lāču pamatskolā

Datums: 15.10.2018 - 21.10.2018
Laiks: Visu dienu
Vieta: Lāču pamatskola, Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Atbildīgais: Klašu audzinātājas