Literārā darbnīca “Priekšā lasīšanas laiks”

Datums: 16.01.2019
Laiks: 09:00
Vieta: Naujenes pamatskola, Stacijas iela 8, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Atbildīgais: A.Soldatjonoka, A.Kokina