Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu piedalīšanās II starptautiskaja ansambļu mūzikas festivāla

Datums: 08.12.2017
Laiks: Visu dienu
Vieta: Baltkrievija
Atbildīgais: T.Jukuma, G.Kagans