Naujenes PII “Rūķītis” grupas “Mārītes” izlaidums

Datums: 29.05.2018
Laiks: 15:30
Vieta: Naujenes pirmskolas izglītības iestāde "Rūķītis", Alejas ielā 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: V.Naklonova