Roku mazgāšanas diena

Datums: 15.10.2018
Laiks: 09:15
Vieta: Naujenes pirmskolas izglītības iestāde "Rūķītis", Alejas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: V.Naklonova