Publiskie dokumenti

Nolikumi:

Naujenes pagasta pārvaldes reglaments   (rīkojums) Naujenes pagasta pārvaldes nolikums
Daugavpils novada domes Saistošie noteikumi

Publiskie pārskati:
Naujenes pagasta pārvaldes pārskats par 2019.gadu
Naujenes pamatskolas pārskats par 2019.gadu
Lāču pamatskolas pārskats par 2019.gadu
Naujenes mūzikas un mākslas skolas pārskats par 2019.gadu
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2019.gadu
Naujenes tautas bibliotēkas pārskats par 2019.gadu
Par paveikto sportā 2019.gadā
Naujenes kultūras centra pārskats par 2019.gadu

Naujenes pagasta pārvaldes pārskats par 2018. gadu
Naujenes pagasta pārvaldes pārskats par 2017. gadu
Naujenes pagasta pārvaldes pārskats par 2016. gadu
Naujenes pagasta pārvaldes pārskats par 2015. gadu
Naujenes pagasta pārvaldes pārskats par 2013. gadu
Naujenes pagasta pārvaldes pārskats par 2012. gadu
Naujenes pagasta pārvaldes pārskats par 2011. gadu
Naujenes pagasta pārvaldes pārskats par 2010. gadu
Naujenes pagasta publiskais pārskats 2008
Naujenes pagasta publiskais pārskats 2007
Naujenes pagasta publiskais pārskats 2006
Naujenes pagasta publiskais pārskats 2005
Naujenes pagasta publiskais pārskats 2004
Naujenes pagasta publiskais pārskats 2003
Naujenes pagasta publiskais pārskats 2001
Naujenes pagasta administracijas pārskats par 2008. gadu
Naujenes pagasta administracijas pārskats par 2008. gadapirmo pusgadu
Naujenes pagasta administracijas pārskats par 2007. gadu
Naujenes pagasta administracijas pārskats par paveikto darbu 2007. I pusgadā
Naujenes pagasta administrācijas pārskats par paveikto2006. gada II pusgadā

Budžets

Plānoto ieņēmumu un izdevumu tāme 2016. gadam (Speciālais budžets)
DPlānoto ieņēmumu un izdevumu tāme 2016. gadam (Pamatbudžets)