Struktūra un darba laiks

Cien. Naujenes tautas bibliotēkas lietotājs

Sākot ar 2020.gada 25. jūniju, Naujenes tautas bibliotēka un tās filiāles atgriežas pie ierastā darba laika un samazina ierobežojumus apmeklētāju apkalpošanā, tomēr daži ierobežojumi joprojām būs. Lūdzam iepazīties ar jauno kārtību. https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/06/naujenes-tautas-bibliotekas-lietotaju.html

Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas struktūrvienība, kuras mērķis – sekmēt uz klientiem orientētu un dinamisku Naujenes tautas bibliotēkas attīstību, stimulēt bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu, veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu un vienotās informācijas piegādes sistēmu.

Informācija par drošības pasākumiem ir pieiejama šeit

Abonements

Jūs apkalpo bibliogrāfe:
Jelena VIŠŅAKOVA

Informācijas un apstrādes nodaļa

Jūs apkalpo informātiķe:
Ņina PRUSAKOVA

Bērnu nodaļa

Jūs apkalpo bibliotekāre:
Aiga Soldatjonoka

Lasītava

Jūs apkalpo bibliogrāfe:
Jelena VIŠŅAKOVA

Kontaktinformācija:
Adrese: Daugavas iela 31A, Kraujas ciems
Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 6 54-50246
e-pasts: naujenes.biblioteka@inbox.lv; biblioteka@naujene.lv
Naujenes tautas bibliotēkas darba laiks: 
Pirmdiena 9.00 – 20.00
Otrdien 9.00 – 20.00
Ceturdien 9.00 – 20.00
Piektdien 9.00 – 20.00
Sestdiena 9.00 – 15.00
Bibliotēka slēgta – trešdien, svētdien
Pirms valstī noteiktajām svētku dienām bibliotēku slēdz vienu stundu atrāk.
Pusdienu pārtraukums – 12.00 – 13.00

Interneta pakalpojumus Jūs varat saņemt:
Naujenes tautas bibliotēka, Krauja – 6 lietotāju datori
Lociku filiālē, Lociki – 2 lietotāju datori
Naujenes apkalpošanas punktā, Naujene – 3 lietotāju datori
Vecstropu apakalpošanas punktā, Vecstropi – 3 lietotāju datori

Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle

Bibliotekāre – Tamāra GORDINA

Lociku filiāle apkalpo lietotājus no Lociku ciema un blakus esošiem ciemiem.

Adrese: Muzeja ielā 6, Lociku ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads (Naujenes kultūras centra 2.stāvā)
Tālrunis: 6 54-74268
e-pasts: biblioteka_lociki@inbox.lv

Lociku filiāles darba laiks:
Pirmdien 13.00 – 18.00
Otrdien 13.00 – 18.00
Ceturtdien 14.00 – 19.00
Bibliotēka slēgta – trešdien, piektdien, sestdien, svētdien
Pirms valstī noteiktajām svētku dienām bibliotēku slēdz vienu stundu atrāk.

Naujenes tautas bibliotēkas Vecstropu apkalpošanas punkts

Bibliotekāre – Nataļja Aļehno

Vecstropu apkalpošanas punkts apkalpo lietotājus no Vecstropu ciema un blakus esošiem ciemiem

Kontaktinformācija:
Adrese: 18. Novembra iela 392, Vecstropu ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads (Sociālas aprūpes dienas centra telpās)
Tālrunis: 6 54-57127
e-pasts: vecstropuap@inbox.lv

Vecstropu apkalpošanas punkta darba laiks:
Trešdiena 15.00 – 20.00
Piektdien 14.00 – 20.00
Sestdien 10.00 – 15.00
Bibliotēka slēgta – pirmdien, otrdien, ceturtdien, svētdien
Pirms valstī noteiktajām svētku dienām bibliotēku slēdz vienu stundu ātrāk.

Naujenes tautas bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punkts

Bibliotekāre – Ņina PRUSAKOVA

Naujenes apkalpošanas punkts apkalpo lietotājus no Naujenes ciema un blakus esošiem ciemiem.

Kontaktinformācija:
Adrese: Vecpils iela 6 – 2,
Naujenes ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 6 54-50246

Naujenes apkalpošanas punkta darba laiks:
Otrdien 11.00 – 19.00
Pirms valstī noteiktajām svētku dienām bibliotēku slēdz vienu stundu atrāk

Naujenes tautas bibliotēkas Židinas apkalpošanas punkts

Bibliotekāre – Jeļena Višņakova

Pārvietojamais Židinu apkalpošanas punkts apkalpo lietotājus no Židinu ciema un blakus esošiem ciemiem. Strādā pēc lietotāju pieprasījuma.

Kontaktinformācija:
Adrese: Židinu ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 6 54-50246

Židinu apkalpošanas punkta darba laiks:
Pirmā mēneša trešdiena 10.00 – 12.00