1. klases 100 dienu mirkļi Naujenes pamatskolā

Lai bij’ prieki, kam bij’ prieki,

Pirmklasniekiem tiem bij’ prieki:

Viņi simto dienu skolā,

Labi mācīties tie skolā solās.

Katru mācību gadu februārī Naujenes pamatskolā tiek rīkots pasākums pirmklasniekiem “1.klases 100 dienu mirkļi skolā”. Agrāk tas bija tradicionāls pasākums “Ābeces svētki” un bija veltīts šim notikumam. Pirmās klases skolēni pa šo laiku izlasīja savu pirmo grāmatu Ābeci.

Tagad, atnākot uz skolu, bērni zina visus burtus, bet, kā agrāk, ļoti svarīgs ir adaptācijas periods skolā: pierašana pie jauna kolektīva, skolotājiem un jaunas vides. Pirmās skolas dienas ir ļoti svarīgas pirmklasnieku dzīvē. Kad skolēni veiksmīgi izturējuši 100 mācību dienas – it kā pārbaudes periodu – tad, protams, ir ko atzīmēt un svinēt.

Piektdien, 8. februārī, Naujenes pamatskolas mazie pirmklasnieki atzīmēja savas skolā pavadītās 100 dienas. Šajā laikā ir apgūta visu burtu rakstība, pilnveidota lasītprasme un apgūti skaitļošanas pamati, pirmās kora dziesmas, pirmie deju soļi. Tās ir burvju atslēdziņas, ar kurām var atslēgt visas durvis uz zināšanām. Pirmklasnieki šajās simts dienās kļuvuši par kolektīvu, iemācījušies, ko nozīmē būt par skolēnu Naujenes pamatskolā.

Skolēni pasākumam bija gatavojušies nopietni. Uz pasākumu skolēni ieradās satraukuma pilni. Šogad pirmklasniekus viņu svētkos apsveikt un pārbaudīt zināšanas bija ieradušās sešas Enciklopēdijas Lappuses. 1. klases skolēniem bija jākļūst par Superkomandu un jāpalīdz atrast Enciklopēdijas pazudušos burtus. Mazie pirmklasnieki izdziedāja, izdejoja, izstāstīja savus pirmos iespaidus, piedzīvojumus skolā, kā arī iesaistījās izglītojošās spēlēs. Kad Enciklopēdijas pazudušie burti tika atrasti, skolēni saņēma medaļu, kas apliecināja viņu pirmos sasniegumus skolā.

Pirmklasniekus apsveikt bija ieradušies skolas biedri no 2.,3.,4.klases. Viņi bija sagatavojuši skaistas dāvanas un interesantus priekšnesumus.

Noslēgumā visus klātesošos uzrunāja un sveica skolas direktors Pāvels BROVKINS, vecāki, kā arī 1. klases audzinātāja Alita KOKINA. Īpašu prieku bērnos raisīja saldā dāvana –  kliņģeris. Pasākums noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos un mielošanos ar kliņģeri klasēs.

Lai gan mazo pirmklasnieku sirsniņās sākumā bija jūtams uztraukums un jaušami bailīgi acu skatieni, klātesošajiem viņi pierādīja, ka pa 100 dienām ir kļuvuši pilntiesīgi sākumskolas skolēni, ir sadraudzējušies un ļoti daudz ko iemācījušies.

Pasākuma laikā un visās 100 pirmajās dienās līdzās saviem bērniem – pirmklasniekiem – bija viņu vecāki, audzinātājas. Šis atbalsts ļoti svarīgs vienmēr, bet jo īpaši tad, kad viņiem ir jauna loma – būt skolēnam.

Liels paldies 9.klases skolēniem un audzinātājai Zinaīdai PAULIŅAI, kuri šo pasākumu palīdzēja sagatavot un novadīt. Paldies mūzikas skolotājai Līvijai KOROĻKOVAI par skanīgajām dziesmām, deju skolotājai Anitai SMANEI par jautro deju. Lai mazajiem pirmklasniekiem visas turpmākās dienas skolā būtu zināšanu, prasmju, draudzīguma pilnas!

Pirmās 100 dienas Naujenes pamatskolā nosvinētas godam, un mazie skolēni devās pelnītās brīvdienās.

Fotogalerija