100 dienas skolā

Pirms brīvlaika  Lāču pamatskolā pirmklasniekiem bija pirmie svētki „100 dienas skolā„. Pasākums sākās  ar klases audzinātājas uzrunu.   Viņa teica, ka bērni tikai nesen kļuva par skolēniem. Šajā laikā viņi  pieraduši  pie skolas kārtības, ikdienas ritma, skolotājiem, jauniem klasesbiedriem.  Skolēni mācās draudzēties, sadarboties . Arī jauno skolēnu vecākiem šis laiks ir ļoti atbildīgs.

Skolā svarīgi ir zināt un pildīt  skolēnu noteikumus. Tos zināja pastāstīt  arī pirmklasnieki.  Bērni  parādīja, ko viņi apguva latviešu valodas stundās, dabaszinībās, krievu valodā, dziedot alfabētu, saliekot no burtiem teikumus, nosaucot dažādu gadalaiku mēnešus, minot rēbusus, rādot lugu, lasot dzejoļus, stāstot skolēnu noteikumus. Ciemos uzradās grāmatu fejas, kuras pirmklasniekiem pārbaudīja viņu prasmes un zināšanas.

Bija interesanti paklausīties, ko tad sacīja paši skolēni par skolā pavadītajām 100 dienām. Pats interesantākais viņiem likās tikšanās ar saviem klasesbiedriem

1 . septembrī, Ziemassvētku svinēšana, skolas tirdziņš, teātra apmeklējums.

Pasākuma nobeigumā klases audzinātāja pateicās visiem, kas bērniem  palīdzēja spert pirmos soļus lielajā skolas dzīvē, novēlēja  daudz panākumu.  Pēc tam kopā ar grāmatu fejām tika pasniegtas  medaļas „ 100 dienas skolā”.

Visus klātesošos uzrunāja pirmklasnieku vecāki un pasniedza svētkos garšīgu pīrāgu.

Bērnus apsveica  arī skolas direktors A.Meškovskis , skolas bibliotekāre, kā arī sākumskolas skolēni, kuri izteica novēlējumus un pasniedza dāvanas.