Zinību diena Naujenes Mūzikas un mākslas skolā

1. septembrī Naujenes Mūzikas un mākslas skolā notika Zinību dienai veltīts koncerts. Koncertā piedalījās Jauktais ansamblis (vadītāja Tatjana Jukuma), Pūšamo instrumentu orķestris (vadītājs Jānis Grinberts), Saksofonu kvartets (vadītājs Ruslans Margevičs) un klavierspēles programmas audzēkņi. Radošu un panākumiem bagātu 2017./2018.mācību gadu!