Pasākums “Daudz laimes, Latvija!” NPII “Rūķītis”

Daudz laimes ,Latvija! Tev šodien vēlam

simt gadu turēties, un vienmēr kalnā iet.

Daudz laimes,Latvija! No sirds tev vēlam,

lai zobens vienmēr spožs un saule nenoriet.

Daudz laimes, Latvija! Tev  šodien vēlam,

Ik katrai meitai,katram tavam tautas dēlam!

 

16.novembrī  Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē’’Rūķītis” tika svinēta Latvijas Republikas proklamēšanas 100 gadadiena. Gatavošanas Latvijas simtgadei norisinājās visu nedēļu-tika rotātas telpas, veidotas bērnu zīmējumu un aplikāciju, ka arī ģimenu  radošo darbiņu izstādes”Mana dāvana Latvijai”, „Manas ģimenes ģerbonis”. Visi jutās vienoti šajos brīnišķajos un skaistajos svētkos.  Sarkanbaltsarkanā krāsā rotātā zāle, bērni  tautastērpos, un pat paštaisītas svīnīgas piespraudes bērnu un pieaugušo krūtīs -it visā varēja sajust patriotisko noskaņu. Bērni caur dziesmām, dejām un dzejoļiem slavēja Latvijas unikālo skaistumu, vēsturiskos pieminekļus un ,protams, arī cilvēkus ar to tradīcijām un mīlestību pret dzimteni.Latviešu tautās dejās”Draiskā polka”, ”Jandāls”, ”Rotaļdeju poppurijs” bērni pauda līksmi un dzīvesprieku.  Svētku koncerts lika atkal apjaust cik mūsu tēvzeme  patiešām ir skaista, bagāta ar plašiem laukiem un ezeriem,kā arī ar skanīgām dziesmām, tautu dejām un kopīgu patriotisku sajūtu. Patikami iedvesmoja meiteņu izpildījumā mierpilnā un tajā pašā laikā aizkustinošā deja”Saulīte, saulīte”. Koncerta laikā skolotājas vienojās kopdziesmā par dzimto ciematu Krauju.  Mēs lepojamies ,ka dzīvojam , mācāmies un audzinām bērnus redzēt un mīlēt dabas krāšņumu Daugavas krastā. Katrai Dzimšanas dienai ir kulminācijas tradīcija-„svinīga torte ar iedegtām svecēm”. Un tā ir vēl viena dāvana mūsu valstīj. Sveču „salūta” laikā bērni apsveica savu dzimteni ar dziesmu” Skaista ir mana Latvija!’’Ar tādu līksmojošu noskaņu beidzās svētku koncerts.Bet grupās bērni turpināja svinēt svētkus, baudot saldu pārsteigumu.

Lai vēl daudzus gadsimtus Latvijai zelt un zaļot!

 

Skolotāja Larisa Vansoviča