2015. gada 30. oktobrī Naujenes kultūras centrā notika ikgadējā Naujenes pagasta lauksaimnieku un uzņēmēju rudens balle „Kad vēlēšanās piepildās”.

 Pasākuma laikā tika godināti Naujenes pagasta čaklākie, strādīgākie un uzņēmīgākie cilvēki. Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne un Daugavpils novada lauku attīstības konsultante Ruta Grustāne pasniedza Pateicības rakstus Annai Zeļanikai, Ludmilai Kurakinai un Osvaldam Kokinam par dalību Daugavpils novada dienu gadatirgū , Nikolajam Annišinecam, Naujenes mednieku biedrībai (vadītājs Ivans Petrovs), SIA Kombi D (vadītāja Larisa Dzenīte), SIA DeKorts M (vadītāja Tatjana Mihejeva) par sadarbību ar Naujenes pagasta pārvaldi, Broņislavai Muiznikai – par neatlaidību un ieguldīto darbu saimniecības attīstībā, Rihardam Eigimam, sporta klubam „Beibuks” (vadītājs Ilmārs Lociks), viesu mājai „Pie draugiem” (vadītāji Arnis Pudāns un Jānis Kudeika) – par tūrisma attīstību un Naujenes pagasta tēla popularizēšanu. z/s Birzkalne (Silvija Baļčūne), z/s Lācīši (Anatolijs Lociks), z/s Aizsili (Aleksejs Semjonovs), par ieguldītu darbu lopkopībā. Piensaimnieki Regīna Filipoviča, Valentīna Jakubovska, Rūdolfs Kokins, Gertruda Alekhina, z/s Cirši, z/s Sapni, saņēma pateicības no SIA Jēkabpils piena kombināta. Jānim Gaidelim (z/s Bebri) tika pasniegts Pateicības raksts par nozīmīgo ieguldījumu graudkopības nozares attīstībā, Viktoram Ustinam – par veiksmīgu stabilu darbošanos graudkopības nozarē, SIA Oling (vadītājs Andrejs Višņevskis)  un SIA Country Style – par uzņēmību un nozaru dažādošanu lauksaimniecībā. Marija Rēķe, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ilūkstes un Daugavpils novada uzņēmējdarbības konsultante, pasniedza pateicības Mečislavam Čapuļam (p/s Smaidoņi), Irēnai Zemlickai.

—–Pirms pasākuma Naujenes kultūras centra foajē tika organizēta sieru degustācija, ko piedāvāja mājražotāji Valentīna un Mečislavs Čapuļi (p/s Smaidoņi).  

Par omulīgu atmosfēru pasākuma laikā rūpējās pasākuma vadītāji – Māris Susejs, kurš iejutās zemnieka lomā, un Anita Auzāne, kura uz pasākuma laiku pārtapa par Zelta zivtiņu un gluži kā pasakā izpildīja iespējamās vēlēšanās. Vakara gaitā viesus priecēja un par labu garastāvokli parūpējās Daugavpils austrumu deju studijas „Malika” dejotājas un talantīgā dziedātāja Inna Kralika. Tāpat neizpalika bez aizraujošām spēlēm, dejām un jautru loteriju. Loterijas laikā tika izlozēti sieri, kvieši, lopbarības pupas, siena kaudze, medus utt., bet par loterijas „naglu” kļuva gailis.

Balles turpinājumā visi klātesošie varēja izdejoties un baudīt mūziku kopām ar grupu „Trīs vīri laivā”.

Naujenes pagasta pārvalde, Naujenes kultūras centrs un Daugavpils novada lauku attīstības konsultante Ruta Grustāne izsaka pateicību pasākuma atbalstītājiem – SIA EEMR Transport (vadītāja  Emīlija Pēce), SIA Jēkabpils piena kombinātam (pārstāvis Arnolds Danovskis), Rihardam Eigimam, AS Virši-A, SIA Winkler Baltija (pārstāvis Igors Sergejevs),  Valentīnai Čapulei (p/s „Smaidoņi”) – par siera degustāciju, loterijas sponsoriem – Rutai Grustānei (z/s Smilgas), Jānim Gaidelim (z/s Bebri), Svetlanai Stašanovai, Inesei Locikai (z/s Sapnis), Maritai Muiznikai, Osvaldam Kokinam, Nikolajam Annišinecam, Anatolijam Marhilevičam (z/s Stepanida),  Tatjanai Mihejevai (SIA DeKorts M), Valdim Grebežam, kā arī pasākuma vadītājiem Mārim Susejam un Anitai Auzānei.

Galerija

 

Informāciju sagatavoja

NKC pasākumu organizatore

Olga Čapule