7 jautrie rūķi tagad dzīvos Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes dārzā

2016.gadā 14. aprīlī Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” mākslinieks Valdis Grebežs piedāvāja mūsu vecākiem un bērniem iespēju iesaistīties radošajā darba procesā – meistarklasē dārza skulptūras veidošana no gāzbetona. 8 iestādes grupas pārstāvēja 8 ģimenes. Darbs prasīja gan fiziskās piepūles, gan mākslieniciesko redzējumu. Darba rezultāts radīja visiem prieku un apmierinatību. Izveidotas rūķīšu figūras domātas mūsu dārza ainavas papildināšanai. Prieks, ka pavasarī mūsu bērnu dārzs kļuva īpašs ar unikāliem mākslas darbiem!