Izlaidums Lāču pamatskolā

Paldies Tev Lāču skola, skola mīļākā! Vienmēr būsi manā sirdī!

 Esi Tu uguns, spīdi!
Staro gaismu no sevis!
Esi Tu puķe, ziedi!
Bite lai nāk pie Tevis.
Bet, ja Tu esi straume,
Sargies, lai neizžūsti!
Liela esi vai maza,
Galvenais – lai Tu plūsti!

(Dz. Rinkule – Zemzare)

 

  1. jūnijā Lāču pamatskolā 9. klases izlaidums. 11 Lāču pamatskolas  9. klases absolventi saņēma apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu.

Pēc direktora Andra Meškovska svētku uzrunas un direktora vietnieces Zinaīdas Šumskas rīkojuma nolasīšanas absolventi teica apsveikuma un pateicības vārdus dzejā un prozā, dziedāja dziesmas, sirsnīgāko priekšnesumu veltot tuvākajiem cilvēkiem – vecākiem, kas no 1. klases cenšas  piepildīt savu bērnu skološanu  ar mīlestību un labavēlējumiem.

Skolēnus sveica un teica vissirsnīgākos ceļa vārdus klases audzinātāja Skaidrīte  un  pirmā skolotāja Gaļina Naumuškina.

Pateicības vārdi skolas kolektīvam gan no 9. klases audzēkņiem, gan no viņu vecākiem. Skanīgās vecāku balsis piepildīja zāli noslēguma dziesmā, kuru dziedāja līdzi gandrīz visi klātesošie.

Sirsnīgs paldies visiem, kas palīdzēja mums svētku noskaņas radīšanā!

 

Skaidrīte Kardele,

Lāču pamatskolas 2017. gada 9. klases absolventu audzinātāja