ĀBECES SVĒTKI

Mēs izlasījām ābeci, laiks šķirties ir ar to,

Es mīļi ņemu rokās to un saku tai „paldies”!

„Paliec sveika, Ābecīte!” – šos vārdus Naujenes pamatskolas pirmklasnieki lepni veltīja savai pirmajai skolas grāmatai 14.februārī, kad skolā notika Ābeces svētki.

—–     Kopš 1.septembra ir pagājis jau pusgads. Visu šo laiku 1.klases skolēni čakli mācījās lasīt zilbes, likt tās kopā vārdos un no vārdiem virknēt teikumus. Bērni pirmās gudrības apguva no savas uzticīgās „draudzenes” – ābecītes „Zīle”. Viņiem palīdzēja skolotāja Natālija Polgina un 2.semestrī Aiva Linde.

Ciemos pie mazajiem pirmklasniekiem ieradās Karlsons un Brālītis. Bērni saviem jauanajiem draugiem pierādīja, kāpēc jāiet uz skolu mācīties. Pirmklasnieki pasākumā gan lasīja dzejoļus, gan dziedāja, gan pildīja dažādus uzdevumus, gan dejoja kopā ar savu skolotāju Aivu.

Svētkos pirmklasniekus sveica skolas direktors P.Brovkins, kā arī savus sirsnīgos un mīļos sveicienus bija sagatavojuši sākumskolas 2., 3. un 4.klašu skolēni. Liels prieks bija par viņu sarūpētajām dāvaniņām.

Katrs skolēns noslēgumā saņēma sertifikātu par sekmīgu burtu apgūšanu.

Nu svētki ir beigušies, cītīgi jāmācās jau no citām grāmatām un jāgatavojas mācībām otrajā klasē!