Adaptācijas diena Lāču pamatskolā

Lāču pamatskolā 2. septembris ir neparasta diena. Skan skolas zvani. Skolēni atrodas savās klasēs vai skolas pagalmā. Bet ierastās mācību stundas nenotiek. Skolā norisinās Adaptācijas diena, tā notiek pirmo reizi.

Skolēni visu dienu atrodas ar saviem klases biedriem un klases audzinātāju, uzmanīgi un nopietni klausās un diskutē par dažādiem drošības un citiem svarīgiem jautājumiem. Piedalās aizraujošos kvestos, risina dažādas krust vārdu mīklas, piedalās konkursos, viktorīnās un sporta stafetēs.

Skolēni ir priecīgi atrasties skolas sienās kopā ar saviem klases biedriem un skolotājiem. Vecāki gandarīti, ka bērni pakāpeniski adaptēsies skolā pēc ilgās prombūtnes. Skolotājiem šī diena ir vajadzīga, lai saliedētu skolēnus, pārrunāt vairākus jautājumus, kuri ir svarīgi gan skolotājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem.

Tajā dienā no dažādiem skolas stūriem skanēja:

“Forši, es atkal esmu savā mīļajā skolā!”

“Man blakus ir mani draugi!”

“Es satiku savus mīļos skolotājus!”

“Beidzot es Tevi satiku!”

Pēc vecāku domām, bērniem pēc ilgās prombūtnes ir grūti uzreiz uzsākt mācības, tāpēc ir nepieciešama tāda diena. Bērni, atnākot mājās, ar aizrautību stāstīja par to, ko viņi darīja skolā. Cerēsim, ka Adaptācijas diena kļūs par mūsu skolas ilggadējo tradīciju!