AICINA PIEDALĪTIES AKORDEONISTU – SOLISTU KONKURSĀ „NAUJENE – 2021″

Naujenes Mūzikas un mākslas skola aicina ņemt dalību XVIII starptautiskajā akordeonistu – solistu konkursā „Naujene – 2021″.
Konkurss norisināsies no 12. līdz 14. aprīlim. Konkursa dalībnieku noklausīšanās notiks attālināti, vērtējot video ierakstus.
Konkursu rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi ar mērķi atklāt jaunus, talantīgus izpildītājus, popularizējot akordeona spēli.
Kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, talantīgo akordeonistu sacensības ir ļoti populāras gan Latvijas, gan ārzemju mūzikas mācību iestāžu audzēkņu vidū.

Prasības video ierakstam
Dalībnieki aizpilda Pieteikuma veidlapu un norāda saiti uz video ierakstu YouTube platformā. Video ieraksts ir jāielādē YouTube platformā (ar publisku pieeju), video ieraksta nosaukumā raksta “Naujene 2021” – klase/kurss, Vārds, Uzvārds. Video ieraksta aprakstā jānorāda programma. Nedrīkst sūtīt ierakstus no citiem konkursiem, ierakstam jābūt labā audio un video kvalitātē. Video ierakstam ir jābūt vienotam, nerediģētam.

Dalības noteikumi:
Dalības maksa:

vienam mūzikas skolas konkursa dalībniekam – EUR 20,00
vienam mūzikas vidusskolas konkursa dalībniekam – EUR 30,00
Dalībnieku pieteikumus jāiesniedz līdz 1. aprīlim, sūtot tos uz Naujenes Mūzikas un mākslas skolas e-pastu: naujene_konkurss@inbox.lv.
Informācija par konkursa norisi:
direktors Ruslans Margevičs, 26749424,
e-pasts: naujene_konkurss@inbox.lv
https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/dazadi-konkursi-muzika/

NOLIKUMS