Aicinām darba devējus pieteikties skolēnu nodarbināšanai vasarā

Daugavpils novada dome aicina darba devējus pieteikties skolēnu nodarbinātībai 2016. gada vasaras mēnešos. Darba devējam 2016.gada vasaras mēnešos būs iespējams pieņemt darbā Daugavpils novadā deklarētus skolēnus vecumā no 14 līdz 19 gadiem un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu viņu nodarbināšanai. —–

Nolikums
Darba deveja pieteikums

Daugavpils novada pašvaldības Skolēnu vasaras nodarbinātības programma skolēniem vecumā no 14 līdz 19 gadiem tiks finansēta no Daugavpils novada pašvaldības budžeta un darba devēja finanšu līdzekļiem. Darba devējiem, kas vasarā vēlas nodarbināt skolēnus vecumā no 14 līdz 15 gadiem, Daugavpils novada pašvaldība piešķirs finanšu līdzekļus skolēna darba samaksai 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes pusaudžiem attiecīgajā mēnesī. Skolēnus vecumā no 14 līdz 15 gadiem ar pašvaldības finansējumu drīkst nodarbināt ne ilgāk par 4 stundām dienā un ne vairāk kā 10 darba dienas. Nodarbinot skolēnus, darba devējam jānodrošina darba vadītājs, kurš palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, kā arī jānodrošina skolēna uzraudzība darba laikā.

Darba devējs ir tiesīgs 15 gadu vecumu sasniegušos skolēnus nodarbināt līdz 7 stundām dienā, 35 stundām nedēļā, finansējot starpību no saviem līdzekļiem.

Darba devējiem, kas vasarā vēlas nodarbināt skolēnus vecumā no 16 līdz 17 gadiem, Daugavpils novada pašvaldība piešķirs finanšu līdzekļus skolēna darba samaksai valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā pusaudžiem attiecīgajā mēnesī. Skolēnus vecumā no 16 līdz 17 gadiem ar pašvaldības finansējumu drīkst nodarbināt ne ilgāk par 4 stundām dienā un ne vairāk kā 20 darba dienas. Nodarbinot skolēnus, darba devējam jānodrošina darba vadītājs, kurš palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, kā arī jānodrošina skolēna uzraudzība darba laikā. Darba devējs ir tiesīgs skolēnus nodarbināt līdz 7 stundām dienā, 35 stundām nedēļā, finansējot starpību no saviem līdzekļiem.

Darba devējiem, kas vasarā vēlas nodarbināt skolēnus vecumā no 18 līdz 19 gadiem, Daugavpils novada pašvaldība piešķirs finanšu līdzekļus skolēna darba samaksai valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā attiecīgajā mēnesī. Skolēnus vecumā no 18 līdz 19 gadiem atļauts nodarbināts pilnu darba dienu (40 stundas nedēļā) pašvaldība sniedz finansējumu 4 stundām dienā un ne vairāk kā 20 darba dienas. Nodarbinot skolēnus, darba devējam jānodrošina darba vadītājs, kurš palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, kā arī jānodrošina skolēna uzraudzība darba laikā.

Papildus informācijai: 

Tālrunis:  26121362 , 65422284

E-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv