Aicinam Naujenes pagasta SENIORUS pieteikties ekskursijai uz AGLONU

Naujenes kultūras centrs aicina Naujenes pagasta SENIORUS pieteikties ekskursijai uz AGLONU, kas notiks 5. OKTOBRĪ.
Apmeklēsim PASTA UN INFORMĀCIJAS MUZEJU, AGLONAS BRIEŽU DĀRZU un KRISTUS KARAĻA KALNU.
Vairāk informācijas un pieteikšanās līdz 1. OKTOBRIM pa tālruni 65474268.