Aicinām uzņēmējus piedalīties aptaujā par prioritārajām profesijām stipendiju fondam 2017. gadā

Daugavpils novada dome 2017. gada budžetā ir ieplānojusi līdzekļus Jauno speciālistu piesaistes programmai, t.s. Daugavpils novada stipendiju fondam.

Aicinām uzņēmējus piedalīties aptaujā prioritāro profesiju noteikšanai 2017. gadā.

Stipendiju fonds tika izveidots 2016. gadā, lai risinātu kvalificēta darbaspēka trūkumu Daugavpils novada uzņēmumiem un pašvaldību iestādēm, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības vides un dzīves kvalitātes uzlabošanos Daugavpils novadā, mudinātu jauniešus atgriezties novadā un sniegtu atbalstu centīgiem jauniešiem, jo sevišķi jauniešiem ar labām un teicamām sekmēm mācībās, kuriem ģimenes materiālo apstākļu dēļ ir ierobežotas iespējas izglītības ieguvei.

Ja Jums steidzami ir nepieciešams kvalificēts speciālists2017. gadā vai tuvāko 2 līdz 5 gadu laikā to plānojat piesaistīt, aicinām Jūs piedalīties aptaujā, aizpildot zemāk pievienoto anketu.

Tas sniegs mums informāciju par novadā trūkstošajiem speciālistiem un prioritārajām profesijām, kuru apguvei piešķirt atbalstu.

Saite uz anketu:

Anketa_stipendiju fonds_2017.docx

Aizpildītu anketu līdz 2017. gada 2. janvārim nogādājiet fiziski – Daugavpils novada domē vai tuvākajā pagasta pārvaldē, vai sūtiet elektroniski

uz e-pastu: jazeps.krukovskis@dnd.lv

Tālrunis papildus informācijai:  65422284

Saistošie noteikumi “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība