Ak šis jaukais un krāšņais maija mēnesis!

Mīļā mana pasaciņa,

Stāsta mana māmuliņa

Brīnums manās rokās dus,

Enģeļi jau taurēs pūš.

Kas gan var būt labāks par smaidu māmiņas sejā un prieku māmiņas acīs! Ja ar māmiņu kopā priecājas arī tētis, vecmāmiņa un vectētiņš, tad ir tik līksmi ap sirdi. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” bērni sveica savas māmiņas Mātes dienā, dāvinot tām koncertus, lai viņas iepriecinātu.

Maija mēnesis –izlaidumu mēnesis pirmsskolā. 29. un 30. maijā abas izlaiduma grupas (gr. „Mārītes” un gr. „Bitītes”) svinēja svētkus. Tātad tie ir svarīgākie gadi, kad bērni mācās izzināt pasauli, lietu kārtību, apgūst nākotnei nepieciešamās prasmes un iemaņas, saprot, kas ir draugi, kolektīvs. Vēl priekšā vasara. Bērni varēs atpūsties, izbaudīt brīvlaiku, krāt spēkus, lai rudenī varētu doties uz skolu.

16.maijā pie mums viesojās  jauni draugi no 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, viņi uzstājās ar pantomīmas teātra izrādi „Rokas, acis un emocijas”. Mūsu  bērni ar aizrautību skatījās izrādi un iesaistījās pasākumā.

25.maijā bērnudārzā notika pasākums „Pateicības diena”. Mūsu absolventi ar skaistām dziesmām, aizkustinošiem dzejoļiem, dejam un citiem priekšnesumiem pateicās visiem bērnudārza darbiniekiem. Arī vecāki no visa sirds pateica mīļus vārdus visiem kas mācīja, audzināja, rūpējās par viņu bērniem. Pasākums atstāja patīkamu iespaidu, kaut arī katram palika mazliet skumīgi, jo mūsu mazie bērni jau izauga un uzsāks skolas gaitas.

31.maijā pirmo reizi mēs organizējam pasākumu „Talantīgās ģimenes”. Cerēsim, ka šīs pasākus kļūs par vēl vienu skaistu tradīciju mūsu iestāde.

Skolotāja: Olga Trofimova