Akcija “Baltijas ceļš” un Baltu vienotības diena Lāču pamatskolā

 20. septembrī Baltu vienotības dienas  priekšvakarā Lāču pamatskolā notika pasākums,  veltīts akcijas “Baltijas ceļš” 30. gadadienai.  Pasākuma sākumā tika pieminētas akcijas laiks, norise un sekas.  Pasākumā skanēja dziesma “Svētvakars” 5.-7. klašu  vokālā ansambļa izpildījumā un visa skolas saime vienojās kopīgā video noskatīšanā par akcijas Baltijas ceļš norisi 1989. gada 23. augustā un  svētku norisi pie Brīvības pieminekļa 2019. gada 23. augustā. Pasākuma nobeigumā visi skolēni un skolotāji sadevās rokās, tādejādi parādot savu vienotību.

Autors: Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele