Amatiermākslas kolektīvi

BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS “ODZIŅAS”

Viņi ir mazi, smaidoši un dziedāt griboši pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērneļi. Ansambļa repertuārā ir bērnu dziesmas latviešu un krievu valodā klavieru pavadījumā un ar fonogrammām. Kolektīvam ir mīļa un rūpīga vadītāja Tatjana Zviceviča. Kolektīvs piedalās gan Naujenes kultūras centra rīkotajos pasākumos, gan arī labprāt dodas izbraukuma koncertos.

 

VIDĒJĀS PAAUDZES TAUTAS DEJU KOLEKTĪVS “DVEINA”

“Dveina – feina!” – tieši ar šādu devīzi dejotāji vienmēr nāk uz mēģinājumiem. Viņi izdejo priekus un bēdas, bet galvenais – saglabā, kopj un attīsta latviešu tautas dejas tradīcijas. Kolektīva vadītāja ir uzmanīgā un izpalīdzīgā Antra Dombrovska. Kolektīva repertuārā ir Vispārējo latviešu deju svētku repertuāra dejas, kā arī horeogrāfijas, kas iestudētas speciāli pasākumiem. Kolektīvs labprāt priecē skatītājus gan Naujenes kultūras centra rīkotajos pasākumos, gan arī labprāt dodas tuvos un tālākos izbraukuma koncertos.

 

FOLKLORAS KOPA “RŪŽEŅA”

“Dziesmu dziedam, kāda bija, ne tā mūsu sacerēta…” – folkloras kopa savā darbībā uztur visus latviešu tradicionālos svētkus un ar tiem saistīto repertuāru. Savā darbības laukā ietverot ne vien dziedāšanu, bet arī latviešu tradicionālo instrumentu spēles apgūšanu, mutvārdu folkloru, kulināro mantojumu, rokdarbu prasmju apgūšanu. Kolektīva vadītāja ir talantīgā un zinošā Inga Zeile. Kolektīva galvenā misija ir nodod nemateriālo kultūras mantojumu jaunajai paaudzei, tāpēc kolektīvā darbojas dažāda vecuma cilvēki. “Rūžeņa” regulāri piedalās ne tikai Naujenes kultūras centra pasākumos, bet arī koncertē pa visu Latviju.

 

SLĀVU TRADĪCIJU ANSAMBLIS “RADENIE”

“Radenie” ir jaunizveidotais kolektīvs, kas pēta slāvu tradīcijas, ieražas, kā arī mutvārdu folkloru. Ansambļa specifikā ir svēto rakstu dziedāšana, kur tiek izmantoti nevis nošu pieraksti, bet gan āķīši. Šajā metodē tiek dziedāti ne tikai svētie raksti, bet arī sadzīviski motīvi. Kolektīva repertuārā ir slāvu svēto rakstu dziedājumi un sadzīviska rakstura dziesmas. Kolektīva vadītāja ir laipnā un kompetentā Tatjana Čuprova.

 

LIETIŠĶĀS MĀKSLAS PULCIŅŠ

Lietišķās mākslas pulciņā dažāda vecuma interesenti darbojas ar dažādiem materiāliem – koku, mālu, gāzbetonu, veidojot no tiem, gan dizaina elementus savai mājai, mazdārziņam, gan mākslas darbus, gan liela formāta darbus. Pulciņa vadītājs ir zinošais un pamācošais amatu meistars Valdis Grebežs. Ļoti iecienītas apmeklētāju vidū ir gāzbetona darbnīcas.