Amatiermākslas kolektīvi

FOLKLORAS KOPA “RŪŽEŅA”

Folkloras kopa “RŪŽEŅA”

Folkloras kopa darbojas kopš 1996. g. un ir stabili strādājošs kolektīvs ar profesionālu vadītāju. Folkloras kopas vadītāja ir Inga ZEILE, talantīga pedagoģe ar mūzikas bakalaura grādu tautas mūzikas instrumentu specialitātē, kuru ieguvusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Katru gadu, apmeklējot dažādus kursus un seminārus, I.Zeile paaugstina gan savu kvalifikācijas līmeni, gan sekmē folkloras kopas attīstību piedaloties dažādā līmenī koncertos un festivālos. Paralēli I. Zeile pasniedz Daugavpils Mūzikas koledžā.

Folkloras kopā ir 16 dažāda vecuma dalībnieki – gan pieaugušie, gan pusaudži, kurus apvieno kopējas intereses un mērķi, – f/k „Rūžeņā” pulcējas cilvēki, kuri mīl latviešu un latgaliešui tautas dziesmas, dejas, rotaļas un savu pasaules uztveres pamatu atrod latviskajā dzīvesziņā. Visi folkloras kopas dalībnieki sava ziņā ir amatieri un velta darbībai folkloras kopā lielu daļu sava brīvā laika. Viņi māca un nes tālāk pasaulē Latgales novadā ,it īpaši Naujenes pagastā, savākto un pierakstīto folkloras materiālu: dziesmas, dančus, rotaļas, teikas un ieražas, mēģina restaurēt mūsu tautas dzīvesziņu. Ar f/k „Rūžeņas” palīdzību Naujenes pagastā tiek saglabātias latvgaliešiu tradīcijas un paražas. 2008.g 29. februarī Naujenes kultūras centrā notika folkloras kopas „Rūžeņa” diska “Auga, auga apiņeits…” prezentācija.


Folkloras kopas “RŪŽEŅA” disks “Auga, auga apiņeits…”

“Rūžeņas” latgaliešu dziesmu ir aizvedušas līdz Polijas Lomžai, Lietuvas Rokiškiem un Visaginai. Kolektīvs piedalījies starptautiskajos festivālos “Baltica” un Vasaras dziedāšanas svētkos Rīgā, bet 2008.gada vasarā – XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos Rīgā


Folkloras kopa “RŪŽEŅA” XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos Rīgā (2008.g.)

Folkloras kopa „Rūžeņa” Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2012” Rīgā

Folkloras kopa „Rūžeņa” XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā (2013.g.)

BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS „ODZIŅAS”, vadītāja – Tatjana Zviceviča

 

KERAMIKAS DIZAINA PULCIŅŠ, vadītājs Valdis Grebežs

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS “Dveina”

SENIORU VOKĀLAIS ANSAMBLIS “Dzeipurs”, vadītāja Zita Nitiša