“Anekdošu virpulis” Naujenes pamatskolā

Teorija liecina, ka 1.aprīlis visā pasaulē ir pazīstams kā Joku jeb Smieklu diena, kad cilvēki savā starpā izspēlē dažādus jokus un sīkas blēdības. Savukārt cita teorija liecina, ka Joku diena aizsākās Francijā 1562.gadā vai aptuveni tai laikā, kad pāvests Gregorijs aizstāja Jūlija kalendāru ar Gregorija kalendāru. Taču visi labi zinām, ka tā ir diena, kad cilvēki cits citu cenšas izjokot un, protams, neatņemama šīs dienas sastāvdaļa ir smiekli.

Jautrs ir viss aprīlis, jo pat daba mēdz mūs izjokot. Putni izrādās viens otram ar skaļo balsi, no rīta modina kaķu kori, un cilvēki, knapi pamodušies pēc pārgriešanas, uztver pasauli par vienu skaistu joku.

Lai būtu jautrāka un interesantāka skolas dzīve, skolā tiek ieviesta jauna tradīcija – 1. aprīlī svinēt vispasaules Joku dienu, rīkojot “Anekdošu virpuli”.  3. aprīlī notika konkursa fināls, kurā piedalījās katras klases labākie anekdošu zinātāji, kā arī dažas klases lai stāstīšana ritētu jautrāk un interesantāk, apvienojās komandās.

Konkursa būtība ir izstāstīt savas vissmieklīgākās anekdotes un sasmīdināt žūriju un klātesošos. “Anekdošu virpuli” vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija angļu val. skolotāja Nataša SEMJONOVA, mūzikas skolotāja Līvija KOROĻKOVA, tehniskais darbinieks Gunta GORBAČENOKA, lietvedības sekretāre Aleksandra SEMJONOVA.

Vērtējot skolēnu uzstāšanos, žūrija pievērsa uzmanību jauno stāstnieku runas kvalitātei, neverbālo izteiksmes līdzekļu gaumīgam lietojumam, repertuāra bagātībai, anekdošu piemērotībai konkrētai vecuma grupai un stāstīšanas situācijai un prasmei veidot dialogu ar klausītājiem. Tā kā visi dalībnieki uzstājās ar lielu azartu, tad klausītājiem bija iespēja ne tikai veselīgi izsmieties, bet arī iepazīties ar mūsdienu bērnu un jauniešu aktuālo mutvārdu anekdošu repertuāru, tā tematiku, aktualitātēm un stāstīšanas tradīcijām.

Apkopojot žūrijas balsojuma rezultātus, “Anekdošu virpulī” uzvarēja 4.klases skolniece Erita LITVINSKA, 2.vietā ierindojās Diāna LAPIŅA (4.kl.), savukārt 3.vietu ieguva Zarina BEINAROVIČA (5.kl.). Savu Simpātijas balvu par oriģinālu anekdošu iestudējumu jeb joku popūriju žūrija piešķīra 6.klasei, bet Skatītāju simpātiju balvu ieguva 9.kl. jokdari un jakmeistari Maksims ROMANOVS, Andrejs LIPIŅŠ un Ivans MARKOVS. Visi konkursa uzvarētāji saņēma īpašus pateicības rakstus un  balvas.

Paldies visiem anekdošu zinātājiem par uzdrīkstēšanos parādīt savu prasmi stāstīt! Paldies skolotājiem un vecākiem, kuri palīdzēja skolēniem izvēlēties un sagatavot anekdotes, kā arī paldies atraktīvajam pasākuma vadītājam Romanam ATRAHIMOVIČAM!

Visiem gribam novēlēt – jokojiet un esat izjokoti – ne nopietni, bet no patiesas laimes un bez dusmām, jo pasaule pieder tiem, kas saprot jokus!

FOTOGALERIJA