Apstiprināja viena skolēna izmaksas Daugavpils novadā

Domes sēdē deputāti tika iepazīstināti ar pirmsskolu un vispārējo izglītības iestāžu izdevumu tāmi vienam audzēknim. Šādas tāmes tiek aktualizētas jaunā mācību gada sākumā, kad kļūst zināms izglītības iestāžu skolēnu skaits. Šādi aprēķini vajadzīgi, lai veiktu savstarpējos norēķinus ar citām pašvaldībām.

Skolēnu skaits novadā turpina sarukt, kas neizbēgami palielina izmaksas uz vienu skolēnu. Šogad mācības uzsāka 1742 skolēni (-186) un 195 pirmsskolnieki (+9).

Kā liecina aprēķini, skolēnu izmaksas skolās ir ļoti dažādas un atšķiras pat vairākkārtīgi.

Vismazāk skolēnu uzturēšana mēnesī izmaksā vidusskolās:  Sventes vidusskolā – EUR 52.90 mēnesī, Špoģu vsk. – EUR 60.41, , Zemgales vsk. – EUR 69.72, Salienas vsk. – EUR 75.03 un Vaboles vsk. – EUR 98.31.

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pamatskolās – vismazākās izmaksas uz vienu skolēnu ir  Laucesas pamatskolai – EUR 78.15 un Naujenes pamatskolai – EUR 88.79. Nedaudz dārgāk izmaksā skolēns Lāču psk. – EUR 102.76, Biķernieku psk. – EUR 109.31, Kalupes psk. – EUR 125.65, Randenes psk. – EUR 126.40, Silenes psk. – EUR 136.54 un Medumu psk. – 137.84. Reorganizētās Nīcgales sākumskolas skolēns mēnesī izmaksā EUR 619.13.

Tā kā pirmsskolu audzēkņu rindas ir pieaugušas, nedaudz samazinājušās izmaksas – Naujenes PII “Rūķītis “ viens audzēknis izmaksā EUR  126.25 un  Nīcgales PII “Sprīdītis” – EUR 174.11 mēnesī.

Jāatzīmē, ka joprojām savstarpējos norēķinos Daugavpils novada pašvaldībai ir jāmaksā vairāk, nekā tā pati saņem pretī.  2015.gadā Daugavpils novads par savu bērnu izglītošanu citu pašvaldību skolās maksāja 652,8 tūkst. eiro, turpretī citas pašvaldības Daugavpils pašvaldības budžetā pērn ieskaitīja 271, 6 tūkst. eiro.