Apstiprināti Daugavpils novada pašvaldības Stipendiju fonda ieguvēji

20.oktobra Daugavpils novada domes sēdē deputāti apstiprināja četrus Daugavpils novada pašvaldības Stipendiju fonda ieguvējus. Stipendijas saņems Evita Raščevska, Alvis Murāns, Andris Ulpe un Andrejs Elksniņš.

Evita Raščevska no Kalupes pagasta šobrīd studē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas produktu tehnoloģijas studiju programmas 4.kursā ar iegūstamo kvalifikāciju “Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris”. E. Raščevska ir vienojusies ar AS “Latgales bekons” pēc augstskolas beigšanas turpmākos trīs gadus nostrādāt par pārtikas tehnologu. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, E.Raščevskai tiks piešķirta stipendija 250 eiro apmērā uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku.

Andris Ulpis no Dubnas pagasta studē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības inženierzinātnes programmas 2.kursā ar iegūstamo kvalifikāciju “Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē”. A. Ulpis ir vienojies ar AS “Latgales bekons” pēc augstskolas beigšanas turpmākos trīs gadus nostrādāt par lauksaimniecības/ mehānikas inženieri. A.Ulpim, sekmīgi izpildot nosacījumus, 2. un 3.kursā tiks izmaksāta ikmēneša stipendija 200 eiro mēnesī, no 4.kursa – 250 eiro mēnesī.

Alvis Murāns no Naujenes pagasta studē Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas programmas 2.kursā ar iegūstamo grādu “Ārsts”. Alvis Murāns ir vienojies ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pēc rezidentūras beigšanas turpmākos trīs gadus nostrādāt šajā ārstniecības iestādē. Alvim Murānam novada pašvaldības stipendiju 2. un 3.kursā izmaksās 200 eiro mēnesī, no 4.kursa – 250 eiro mēnesī.

Andrejs Elksniņš no Demenes pagasta studē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas studiju programmas 5.kursā, ar iegūstamo kvalifikāciju “Veterinārārsts”. Andrejs Elksniņš ir vienojies ar ZS “Mežu ceļš” pēc augstskolas beigšanas turpmākos trīs gadus nostrādāt par veterinārārstu. Pašvaldība apņemas izmaksāt stipendiju 250 eiro mēnesi uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku.

Apstiprinātie studenti apņemas divu nedēļu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā noslēgt ar Daugavpils novada domi un uzņēmējiem stipendijas izmaksas līgumu.

Atgādinām, ka Pašvaldības stipendiju fonds tika izveidots ar mērķi veicināt nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaisti Daugavpils novadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgi novada attīstībai, kā arī sekmējot jauniešu atgriešanos novadā.